Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.07.2018

Pogodbeni rezervisti nadaljujejo z dobrim delom

Slovensko vojsko še naprej dopolnjujejo pripadniki pogodbene rezervne sestave, ki so bili vpoklicani 3. maja. Vojaško službo v miru julija opravlja 97 pogodbenih rezervistov v 1., 72. in Logistični brigadi ter Enoti za komunikacijsko-informacijske sisteme.

Predhodno so v drugi polovici aprila opravili enotedensko mobilizacijsko usposabljanje, v okviru katerega so bili dopolnjeni z opremo in seznanjeni z nalogami. Slovensko vojsko je skupaj dopolnilo 291 pripadnic in pripadnikov rezervne sestave, ki so selektivno vpoklicani od enega do šestih mesecev. Pripadniki pogodbene rezervne sestave opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri širšem varovanju državne meje in ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, ter skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več uresničevati vseh nalog.