Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.02.2015

Podpis pogodbe o sodelovanju med laboratoriji jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe ter referenčnimi laboratoriji

V petek, 20. februarja, je v Vojašnici Petra Petriča potekal slovesen podpis pogodb o sodelovanju med laboratoriji jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe (LAB JRKBO) in referenčnimi laboratoriji.

Sodelovanje med laboratoriji Slovenske vojske in referenčnimi laboratoriji sega v leto 2010, ko so bile podpisane prve pogodbe o sodelovanju. V tem obdobju se je razvilo zelo dobro sodelovanje, ki je bistvenega pomena za delovanje čete LAB JRKBO. Pogodbe so se decembra 2014 iztekle, nove pogodbe pa Slovenski vojski dajejo pravno podlago za sodelovanje do konca leta 2018.

»Referenčni laboratoriji so za nas izrednega pomena predvsem zaradi zagotavljanja referenčne analize RKB-vzorcev in 'reach back' zmogljivosti ter s tem podpore delovanja vojaških RKB-laboratorijev, pomoči pri razvoju metod za izvedbo RKB-analiz, zagotavljanja pozitivnih vzorcev za usposabljanja in vaje s pravimi RKB-agensi, spremljanja razvoja stroke, novosti na področjih RKB-vzorčenja in analize ter s tem tudi dopolnjevanje strokovnega znanja višjih vojaških uslužbencev in drugih pripadnikov v četi LAB JRKBO. Zmogljivosti in znanje referenčnih laboratorijev so močna opora za delovanje naše čete tako v Sloveniji kot tudi v tujini,« je po podpisu pogodb pojasnil poveljnik čete LAB JRKBO nadporočnik David Škoberne in dodal da so pripadniki čete LAB JRKBO zelo ponosni na močno povezanost s civilnim okoljem in da se veselijo prihodnjega sodelovanja ter novih izzivov v bližnji prihodnosti.
 
Referenčne laboratorije za LAB JRKBO zagotavljajo:
•  Zavod za varstvo pri delu (ZVD) za Mobilni radiološki laboratorij (MOB RAD LAB),
•  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za Mobilni kemijski laboratorij (MOB KEM LAB),
•  Veterinarska fakulteta (VF) in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI – pod Medicinsko fakulteto) za Mobilni biološki laboratorij (MOB BIO LAB).
 
 
Fotografije: pripadniki Vojaške zdravstvene enote

Pred slovesnim podpisom pogodb v Vojašnici Petra Petriča v Kranju

Prof. dr. Andrej Kirbiš, dekan Veterinarske fakultete

Prof. dr. Srečko Koren, prodekan Medicinske fakultete

Zora Levačić, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravja okolja in hrane (NLZOH), Sonja Jekovec, Direktorat za logistiko, doc. dr. Ernest Vončina, NLZOH

Sonja Jekovec, Direktorat za logistiko, mag. Robert Pistotnik, Direktor Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) in dr. Gregor Omahen, Predstojnik centra za fizikalne meritve ZVD

Sonja Jekovec, Direktorat za logistiko in Željko Kralj, direktor Direktorata za logistiko

Sodelovanje med laboratoriji Slovenske vojske in referenčnimi laboratoriji sega v leto 2010, ko so bile podpisane prve pogodbe o sodelovanju. V tem obdobju se je razvilo zelo dobro sodelovanje, ki je bistvenega pomena za delovanje čete LAB JRKBO.