Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.10.2012

Podaljšanje pogodb o zaposlitvi je cilj Slovenske vojske

Vlada Republike Slovenije je že v preteklih obdobjih v kadrovskem načrtu organov državne uprave določila  zgornjo mejo števila zaposlenih. V Slovenski vojski   razumemo kadrovski načrt kot dinamično kategorijo, ki se lahko spreminja v odvisnosti od operativnih potreb in razpoložljivih virov. Tudi zadnji podatki temeljijo na sklepu Vlade Republike Slovenije, ki je skladno s trenutnimi finančnimi razmerami določila varčevalne ukrepe v celotni javni upravi in s tem tudi v Slovenski vojski. Dovoljeno število zaposlenih v Slovenski vojski za leti 2013 in 2014 je 7.109 pripadnikov in pripadnic stalne sestave. V Slovenski vojski načrtujemo ohraniti številčno stanje 7.600 po letu 2014, kot je opredeljeno v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReSDPRO SV 2025). Resolucijo je decembra 2010 potrdil Državni zbor.

Trenutno je v Slovenski vojski zaposlenih 7.449 pripadnikov in pripadnic. Zgornjo mejo dovoljenega števila zaposlenih bomo dosegali postopno z dinamiko upokojevanja, rednimi odhodi in nepodaljševanjem pogodb za tiste, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za poklicno delo v Slovenski vojski. Predvidevamo, da bomo tudi v letih 2013 in 2014 še zaposlovali nove vojake ter s tem zagotavljali pomlajevanje in ohranjali ustrezna številčna strukturna razmerja med častniki, podčastniki in vojaki. V letu 2013 pogodba o zaposlitvi poteče 523 pripadnikom in pripadnicam. Do 1. oktobra 2012 je bilo podaljšanih skupaj že 313 pogodb o zaposlitvi, mnoge pa bodo podaljšane še do konca leta.
Načrtujemo, da bo večina dobila priložnost za nadaljevanje pogodbe. Pogodba o zaposlitvi se lahko podaljša pripadnikom stalne sestave, če izpolnjujejo vse z zakonom predpisane pogoje, in sicer starost, zdravstveno sposobnost, nimajo varnostnih zadržkov ter drugo. Na podaljšanje pogodbe ima velik vpliv službena ocena posameznika. Ob izpolnjevanju vseh pogojev službena ocena vpliva na obdobje nove pogodbe. Pogodba se podaljša za deset let, če je pripadnik v zadnjem ocenjevalnem letu ocenjen z oceno odlično, za pet let z oceno dobro, za leto dni pa z oceno zadostno. Ko pogodba o zaposlitvi za določen čas poteče, je odločitev delodajalca, ali bo z zaposlenim sklenil novo pogodbo ali ne.
Pogodbe za določen čas so ena izmed bistvenih značilnosti poklicnih vojsk in eden izmed izzivov transformacije. Velika večina pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske med trajanjem pogodbe profesionalno opravlja vojaške naloge in spoštuje posebnost vojaškega poklica, predvsem pa spoštuje vojaško hierarhijo ter ne krši kodeksa vojaške etike Slovenske vojske in delovnopravne zakonodaje. Za takšne si bomo v Slovenski vojski še naprej prizadevali, da ohranijo zaposlitev za več pogodbenih obdobij.
Simon Korez, tiskovni predstavnik Slovenske vojske