Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.06.2015

Po osemnajstih letih delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah sodelovalo več kot 10.200 pripadnic in pripadnikov

Težišče delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah je na Kosovu, njeni pripadniki so prisotni še v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Libanonu, Maliju, Siriji, Srbiji in Makedoniji. Slovenska vojska z delom svojih sil deluje še v bojni skupini Evropske unije (EU Battle Group – EU BG) in Natovih odzivnih silah (Nato Response Force – NRF), ki so namenjene delovanju v operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva. Skupaj deluje v mednarodnih operacijah in na misijah 354 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Kfor (Kosovo Force)

V Kfor na Kosovu deluje 31. slovenski kontingent s 309 pripadniki in pripadnicami. Poslanstvo misije je sodelovati z OZN, EU in drugimi mednarodnimi subjekti v podporo razvoju stabilnega in mirnega Kosova, kar vključuje prispevek k varnemu in stabilnemu okolju, podporo pri razvoju kosovskih varnostnih institucij ter podporo obrambnim in varnostnim silam. Težiščno si Kfor prizadeva omogočiti svobodo gibanja na severu Kosova. Glavne naloge slovenskega kontingenta so varovanje objektov posebnega pomena, skrb za svobodo gibanja, poveljniku Kforja zagotavljati taktično rezervo, enoto za hitro posredovanje (QRF) in helikoptersko podporo.

RSM (Resolute Support Mission)

Znotraj misije Odločna podpora (Resolute Support) v Afganistanu deluje drugi sedemčlanski slovenski kontingent. Vloga Slovenske vojske na tej nebojni svetovalni misiji je usmerjena v usposabljanje, svetovanje in pomoč znotraj tega regionalnega pristopa na ravni varnostnih ministrstev in nacionalnih institucij, pri čemer svetovanje afganistanski vojski in njeno usposabljanje potekata do ravni korpusov in sedežev policijskih okrožij. Naloge slovenskega kontingenta so pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra, pripadniki Slovenske vojske jih opravljajo kot mentorji 207. korpusa afganistanske vojske v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod v Heratu.

Natova pisarna v Skopju

Glavna naloga predstavnika Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Natova pisarna v Beogradu

Glavna naloga predstavnika Slovenske vojske v povezovalni pisarni v Beogradu je pomagati pri uresničevanju obrambnih reform v Srbiji. Skupina za obrambne reforme, ki jo skupaj vodita predstavnik Srbije in Nata, je bila ustanovljena, da svetuje oblastem Republike Srbije in jih podpira pri reformi in modernizaciji srbskih oboroženih sil ter zagotavlja moderen demokratični nadzor nad obrambnimi strukturami.

Natovo poveljstvo v Sarajevu in operacija Althea – Eufor (European Force)
Slovenski predstavniki pomagajo Bosni in Hercegovini pri uvedbi vojaškega vidika reform varnostnega sektorja. Nadaljujejo dogovorjeno pomoč operaciji Althea, ki jo vodi Evropska unija in pomoč partnerskim državam pri uvedbi programa Partnerstva za mir in njegovih pobud ter pri izpolnjevanju drugih obveznosti. Svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri uvedbi sprejetih ciljev znotraj Partnerstva za mir. Cilj operacije je skladno s svojim mandatom in vojaško prisotnostjo prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponoven izbruh nasilja in omogočiti uresničevanje preostalih vodil Daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma. Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri gradnji njihovih zmogljivosti in usposabljanju. Težišče njegovega delovanja v operaciji Euforja so zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter izpolnjevanje zahtev Daytonskega mirovnega sporazuma, podpora visokemu predstavniku Evropske unije in lokalnim oblastem ter podpora oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri njihovem usposabljanju. Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 35. slovenski kontingent s 16 pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske.

EUTM Mali (European Union Training Misson)

V Maliju deluje peti slovenski kontingent s tremi pripadniki. Poslanstvo misije je pokrivanje operativnih potreb malijskih oboroženih sil z zagotavljanjem podpore pri usposabljanju za zmogljivosti malijskih oboroženih sil usposabljanje in svetovanje za poveljevanje in nadzor logistične verige ter človeških virov ter usposabljanje iz mednarodnega humanitarnega prava, zaščite civilistov in človekovih pravic. Temeljne naloge slovenskega kontingenta so usposabljanje malijskih oboroženih sil v vadbenem centru Koulikoro.

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)

Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil (United Nations Interim Forces in Lebanon) opravlja 14 pripadnikov 18. kontingenta Slovenske vojske. Njihova naloga je skladno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov opravljanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z razmejitveno črto med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk na območje južnega Libanona, pa tudi pomoč libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

UNTSO (United Nations Truce SupervisionOrganization)

V mirovni operaciji Združenih narodov trije pripadniki Slovenske vojske opravljajo naloge vojaških opazovalcev v dveh različnih državah, in sicer v Izraelu in Siriji. Njihova naloga je nadzorovanje ohranjanja premirja in drugih sprejetih dogovorov med sprtima stranema na območjih Izraela, Libanona in Sirije.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997, do zdaj jih je napotila že 10.200. Prvi so bili v humanitarno operacijo Alba v Albaniji napoteni zdravstvena enota in štirje častniki za povezavo, od takrat se je število sodelujočih pripadnic in pripadnikov postopoma povečevalo. Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto v velikosti bataljona, ki je prevzela svoje območje odgovornosti in poveljevala pripadnikom tuje vojske, članice Nata.