Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.06.2011

Po desetih načelnikih Šolo za častnike odslej vodi načelnica

Danes, 29. junija 2011, je pred glavnim vhodom v Kadetnico v Mariboru potekala slovesnost ob primopredaji dolžnosti načelnika Šole za častnike (ŠČ). Dosedanji načelnik polkovnik Jožef Murko, ki je šolo vodil od leta 2004, je svojo dolžnost predal polkovnici Mojci Pešec. Slovesnost je vodil brigadir Martin Jugovec, namestnik poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
»Kakovostni izvajalci izobraževanja in usposabljanja smo, poleg dobrih sistemskih zasnov in motiviranosti udeležencev, najpomembnejši pogoj za dobro pripravljenost pripadnikov naših enot. Osebna avtoriteta, strokovno znanje in korektni odnosi v procesu izobraževanja in usposabljanja so lastnosti, ki bi morale odlikovati vsakogar, ki kot izvajalec prihaja v proces prenašanja znanja in veščin na pripadnike SV. Mi moramo biti tisti, v katerih bodo gojenci, kandidati in vojaki po zaključenem izobraževanju oziroma usposabljanju videli svoje vodje in nam bodo zaupali tudi v najtežjih okoliščinah vojaških operacij. Naučiti jih moramo ceniti sodelovanje, timsko delo in jih vzgojiti za medsebojno pomoč. Naučiti jih moramo prevzemati odgovornost za svoj uspeh in za uspeh skupine ter doseči, da bodo razumeli, da je poražen, kdor ostane sam in osamljen,« je v slavnostnem nagovoru med drugim povedala polkovnica Mojca Pešec in nadaljevala, da prepoznati dobrega častnika slovenske vojske ni težko »... biti mora dobro usposobljen, samodiscipliniran, iniciativen in hkrati sprejemati hierarhijo vojaških odnosov. V timu deluje konstruktivno in je solidaren. Je pošten in nepristranski. Spoštuje vojaške vrednote in je domoljuben.«
Kot je povedala Peščeva, pa imamo še vedno težave takrat, ko moramo prepoznati dobrega izvajalca izobraževanja in usposabljanja. »Procesu izobraževanja in usposabljanja smo v zadnjih letih v naši vojski posvečali veliko pozornosti. Predvsem smo se ukvarjali z organizacijo, načrtovanjem in dokumenti, ki urejajo to področje, ter s programi. Premalo pa smo se posvečali izboru in pripravi dobrih izvajalcev tega procesa. Le če bomo za izvajalce skrbno izbrali tiste vojake in civiliste, ki bodo sposobni kakovostno opraviti naloge učiteljev in inštruktorjev, bomo v naši vojski dosegali najvišje standarde. K sodelovanju v sistem izobraževanja in usposabljanja moramo pritegnili posameznike, ki imajo pričakovane osebnostne kvalitete in strokovno znanje. To nam bo uspelo le, če bomo v Slovenski vojski jasno opredelili mesto in vlogo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja – ki sta z vidika vojske nepogrešljiv prispevek k uspešnosti in njenemu ugledu; z vidika posameznika pa delo, ki je posebej vrednoteno in nagrajeno in ki zvišuje možnosti za napredovanje v karieri. Le s takim vrednotenjem lahko pričakujemo v naših vrstah najboljše strokovnjake, ki bodo svoje znanje kakovostno prenašali na prihodnje generacije vojakov in častnikov.«
Svoj govor je polkovnica končala z zahvalo nekdanjemu načelniku polkovniku Murku in dodala jasno usmeritev kandidatom 22. generacije ŠČ v prihajajočih mesecih. »Jutri boste zaključili splošni del svojega izobraževanja in usposabljanja in čez mesec dni boste začeli specializacijo v enotah. Od vas pričakujemo, da boste pokazali svoje znanje in pripravljenost za učenje. V naslednjih mesecih boste še vedno gojenci. Izkoristite ta čas, da povprašate, če česa ne znate, povejte, če česa še ne obvladate! V tem času imate izjemno priložnost, da od svojih mentorjev in izkušenih pripadnikov dobite kar največ. Bodite pozorni, sledite dobrim vzorom, postavite si visoke cilje, prizadevajte si za odlične rezultate. V ŠČ bomo vsi še vedno bdeli nad vami, spremljali bomo vaše usposabljanje, vam pomagali in si prizadevali, da boste pridobili kakovostna znanje in veščine ter si okrepili vojaškega duha, ki ga boste potrebovali za delo v resničnem, vsakodnevnem vojaškem življenju.«
 

ŠČ je začela delovati 1. februarja 1993. Od takrat je izšolala že 995 častnikov in častnic. Najprej je delovala v Poljčah na Gorenjskem, nato v stavbi Ministrstva za obrambo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, sledile so lokacije v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Mostah pri Ljubljani, v Vojašnici Šentvid in od januarja 2009 v vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru.
Znanje, ki ga častniki pridobijo v ŠČ, je v Slovenski vojski konkurenčna prednost pri gradnji poklicne kariere. Sicer pa sta izobraževanje in usposabljanje stalnici skozi celotno življenjsko obdobje, v Slovenski vojski pa tudi temeljni pogoj za preživetje med opravljanjem poklica. Kakovostno izobražen in usposobljen častnik je visoko cenjen član skupnosti, ne le doma, temveč tudi v svetu. V Slovenski vojski sta prav izobraževanje in usposabljanje gibalo razvoja in graditve učinkovite prihodnosti.

Statistika ŠČ in dogodki leta 2011:

1.) VIU 22. generacije (trenutna generacija): 27 kandidatov (22 fantov, 5 deklet);
VIU za dodatni VED: 21 častnikov; skupaj – 50 kandidatov v 9 specializacijah (pehota, NZP, pomorstvo, JRKBO, letalski inženir, saniteta, pilot, artilerija, zveze);
2.) vojaški tabor za študente – do 100 študentov;
3.) selekcija za 23. generacijo ŠČ;
4.) usposabljanje stalne sestave;
5.) spremljanje programov in sodelovanje pri evalvaciji;
6.) dan enote: 1. februar.

Dogodki:
• 17.–23. 4. 2011, dvostransko sodelovanje z oboroženimi silami Češke, Brezina (Češka);
• 13.–18. 6. 2011, dvostransko sodelovanje z oboroženimi silami Češke – Alpe 2011 (Slovenija);
• 1. 7. 2011, zaključna slovesnost po končani prvi splošni fazi;
• 18.–31. 7. 2011, izvedba vojaškega študentskega tabora, 28. 7. 2011 načrtovan obisk ministrice za obrambo in načelnika Generalštaba Slovenske vojske – prisotnost medijev;
• 1.–12. 8. 2011, selekcija za 23. generacijo ŠČ, 9. 8. 2011 – prisotnost medijev;
• 15. 12. 2011, slavnostno kosilo 22. generacije ŠČ;
• 16. 12. 2011, zaključna slovesnost 22. generacije ŠČ, prisotna ministrica za obrambo in načelnik Generalštaba Slovenske vojske.