Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.04.2019

Peti kontingent SV uri specialistične kolektivne postopke pred napotitvijo na misijo Okrepljena prednja prisotnost v Latviji

Peti kontingent SV aprila uri specialistične postopke znotraj priprav pred junijskim odhodom na misijo Okrepljena prednja prisotnost v Latvijo. Od 15. do 19 aprila, v novomeški vojašnici in okolici pripadniki kontingenta preverjajo usposobljenost za podporo premikanja, oviranja in preživetja. Zato urijo namenske postopke iskanja minskoeksplozivnih ovir in izdelavo prehodov skoznje. Kontingent, katerega glavnino tvori inženirski vod, bo v maju dosegel končne operativne zmogljivosti in bil v juniju napoten na misijo. V inženirskem vodu sodeluje, poleg pionirskega in gradbenega oddelka SV, tudi pionirski oddelek črnogorske vojske.

Republika Slovenija deluje v Latviji pod vodstvom Kanade kot vodilne države bataljonske bojne skupine in ob soudeležbi Albanije, Italije, Poljske in Španije. Slovenska vojska na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji sodeluje s kontingentom, ki šteje do 50 pripadnikov. Sodelovanje na misiji prispeva k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske.

Napoteni pripadniki SV sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti sil (vaje, usposabljanja, premiki za zaščito lastnih sil in druge mirnodobne aktivnosti za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne ter obrambne drže Nata). Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato.