Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.05.2011

Pekrski dogodki 1991, korak k samostojni Sloveniji

Pekrski dogodki, 23. maj 1991, so bili načrtovana akcija vodstva Jugoslovanske ljudske armade (JLA), da z demonstracijo vojaške sile v Pekrah pri Mariboru in širši okolici vojašnic JLA v Mariboru, poseže v miren proces osamosvajanja Republike Slovenije (RS) in ga ob morebitnem spopadu s takratno Teritorialno obrambo (TO) tudi s silo prekine in prepreči. Osamosvojitveni proces v Sloveniji so zaznamovale priprave, kakor tudi sami neposredni dogodki, ki so bili povezani prav z nastajanjem Slovenske vojske. Prav dejstvo, da je Slovenija organizirala vojsko kot atribut države, in je maja 1991 v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani pričela z usposabljanjem prvih slovenskih nabornikov, je bilo za takratne voditelje Jugoslavije eden največjih izzivov, še več – to dejstvo so jemali kot žalitev. JLA je zato v Pekrah pokazala, da se ne bo odrekla poseganju v politično življenje. Dogodki ob učnem centru so bili jasno znamenje, da bo JLA, nekoč tudi skupna vojska, posegla v mirno uresničitev na plebiscitu izražene volje državljank in državljanov RS o suverenosti in samostojnosti države.
Pekrski dogodki so prvi pokazali, da bo JLA nasilno posegla v proces osamosvajanja, tudi Slovenke in Slovenci so spoznali, da bo osamosvojitev krvava in vojaška. V Pekrah je bilo maja 1991 prvič pokazano in dokazano, da v Sloveniji obstaja sožitje med oboroženimi  in neoboroženimi oblikami odpora. Neoboroženi civilisti so se pod Pekrami postavili v bran svojim vojakom, kar je bila zgodovinska okoliščina, ki je posebej prispevala k razpletu dogodkov.
V Mariboru je tudi padla prva žrtev za samostojno Slovenijo, ko je JLA z oklepnim vozilo do smrti povozila Jozefa Simčika iz Miklavža pri Mariboru, ki je v mirnem shodu Mariborčank in Mariborčanov izražal nestrinjanje z agresijo JLA na Pekre.
V počastitev dogodkov izpred 20 let, bo jutri, 21. maja ob 18. uri, v Izobraževalnem centru Pekre pri Mariboru osrednja slovesnost.

Simon Korez