Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.02.2018

Otvoritev razstave 25 let šolanja častnikov Slovenske vojske

V sredo, 31. januarja, je v Vojaškem objektu Kadetnica potekalo odprtje razstave 25 let šolanja častnikov Slovenske vojske. Na otvoritvi so spregovorili generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in nekdanji poveljnik Šole za častnike vojnih enot, polkovnik Andrej Kocbek, prvi načelnik izobraževalnega centra MO RS, danes v pokoju, brigadir Venčeslav Ogrinc, nekdanji načelnik Šole za častnike in kasneje poveljnik Centra vojaških šol, danes v pokoju, polkovnik Bojan Končan, nekdanji poveljnik Šole za častnike vojnih enot, danes v pokoju, in polkovnik Miran Fišer, nekdanji poveljnik Poveljniško-štabne šole, danes načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske.

Vojaški muzej Slovenske vojske je ob 25. obletnici ustanovitve Šole za častnike in Poveljniško-štabne šole v sodelovanju s šolama, Oddelkom za elektronsko izobraževanje, Centrom vojaških šol in posamezniki pripravil razstavo z naslovom 25 let šolanja častnikov Slovenske vojske. Razstava prikazuje četrt stoletja razvoja sistema vojaškega izobraževanja častnikov Slovenske vojske, ki morajo opraviti predpisana vojaška izobraževanja v svoji karierni poti. Uspešno končano šolanje na Šoli za častnike je temeljni pogoj za pridobitev čina poročnika, prej podporočnika. Vsak častnik si prizadeva, da s svojim delom doseže napredovanje na svoji karierni poti in da je povišan v višji čin. Avtorji razstave so zato predstavili tudi značilnosti izobraževanja na Poveljniško-štabni šoli, ki izvaja izobraževanja, ki jih mora vsak častnik uspešno opraviti, da bi lahko izpolnjeval enega izmed pogojev za povišanje v čin stotnika, majorja in polkovnika. Vsebina predstavitve Šole za častnike in Poveljniško-štabne šole je celostno umeščena v prikaz razvoja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, ki deluje že od decembra 1991, ko je bila ustanovljena Šola za podčastnike. Razstava je obogatena z dokumentarno fotografijo slušateljev prvih in tudi mlajših generacij na šolanjih ter izpopolnjevanje, posodabljanje in nadgrajevanje sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako so na razstavi predstavljeni posamezni načrti in programi, učno gradivo, pripomočki in priznanja šol, ki jih dobijo najboljši slušatelji posameznih generacij.

Razstava bo na ogled v mariborski Kadetnici, kjer delujejo Center vojaških šol, obe šoli in Vojaški muzej Slovenske vojske, od 31. januarja do 15. marca.

Vljudno vabljeni!
 
Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc | Center vojaških šol