Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.02.2013

Osrednje vadišče v Postojni je ključno območje v lasti Ministrstva za obrambo, namenjeno usposabljanju vojakov

Usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske se na osrednjem vadišču v Postojni izvaja že od leta 1991. To območje je ključno za usposabljanje poklicne vojske. Z uporabo le-tega se zmanjšujejo stroški usposabljanja, ki bi se sicer izvajalo na poligonih izven Slovenije, to pa bi v času zmanjševanja financ pomenilo preveliko breme za proračun.

Usposabljanja, ki se izvajajo na Počku, vključujejo aktivnosti na terenu in v zračnem prostoru, kar je ključno za pripravljenost Slovenske vojske.

Z novo ureditvijo režima občasnih zapor zračnega prostora smo skrajšali čas zapor nad vadiščem. Zračni prostor nad tem območjem, ki je bil razdeljen na tri cone, smo razdelili na šest con. Spremembe so bile narejene izključno v korist lokalnim skupnostim. Cone so manjše, nova ureditev pa omogoča racionalnejše zapiranje zračnega prostora kot do zdaj, zato povzročamo manj ovir v zračnem prometu in povečujemo varnost letenja. Zapiranje zračnega prostora je načrtovano z akti usposabljanja, kadar je to nujno za varnost civilnih zračnih plovil nad vadiščem. Zapora zračnega prostora nad vadiščem v času, ko Slovenska vojska izvaja bojna streljanja s sistemi (večji kalibri, minometi, havbice, rakete ...), urjenja z minskoeksplozivnimi sredstvi, uničevanje oporečnega streliva ter bojna urjenja posadk vojaških zrakoplovov, se izvaja izključno z namenom zagotavljanja varnosti civilnim uporabnikom zračnega prostora. Vse aktivnosti so usklajene in v naprej napovedane na naši spletni strani www.slovenskavojska.si. Zapora prostora ne traja več ves dan, ampak ga zapiramo v urnih časovnih intervalih. Z leti aktivnosti Slovenske vojske zmanjšujemo, kar kažejo tudi številke. Leta 2011 je bil zračni prostor nad vadiščem zaprt 62-krat, v povprečju petkrat mesečno, lansko leto je bil zračni prostor zaprt le še 49-krat, v povprečju štirikrat mesečno. Letos smo prostor do danes zaprli devetkrat.

Analiza zapiranja zračnega prostora kaže upravičenost sprememb, saj je bilo območje zapiranja manjše od območja, zaprtega v prejšnjih letih, izvedeni so ustrezni postopki ob zapiranju zračnega prostora, s katerimi je opredeljena tudi ustavitev aktivnosti v nujnih primerih (preleti zračnih plovil zaradi zagotavljanja hitre nujne medicinske pomoči, iskanje in reševanje pogrešanih oseb, gašenje požarov v območju zapore).

Slovenska vojska je skrajšala trajanje zapor zračnega prostora, javno in v naprej napoveduje vse aktivnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske in nad njim, ne moremo pa prenehati z aktivnostmi na območju, na katerem ima Slovenska vojska že od svojega obstoja dalje lastninsko in uporabno pravico. Slovenska vojska bo v letošnjem letu še naprej uporabljala vadišče skladno z načrti usposabljanja, v okviru teh bo junija izvedena mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2013. V Slovenski vojski upamo, da bomo tudi v prihodnje znali poiskati pravi dialog z lokalnimi skupnostmi in njenimi prebivalci ter hkrati razumemo različne poglede civilnih iniciativ, ki pa vedno ne odražajo stališč lokalnih skupnosti. 

Zavajajoče je tudi povezovanje nedavne nesreče letala F-16 z varnostjo pivške kotline in ustrahovanje civilnega prebivalstva. Poudariti je treba, da dogodek usposabljanja usmerjevalcev združenega ognja na vadišču in nesreča letala nista povezana.