Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.12.2018

Osmi kontingent Slovenske vojske na misiji Odločna podpora v Afganistanu v četrtem mesecu delovanja

Osmi kontingent Slovenske vojske na misiji Odločna podpora (SVNKON 8 RSM) že četrti mesec uspešno opravlja svoje naloge usposabljanja, svetovanja in pomoči afganistanskim varnostnim silam. Kontingent deluje v okviru misije Odločna podpora v zahodnem delu Afganistana v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod (TAAC W – Train, Advise and Assist Comand – West) v Heratu, katerega nosilna enota je pred nekaj dnevi postala italijanska brigada Friuli.

Naloge v preteklem obdobju so bile osredotočene na pripravo in izvedbo parlamentarnih volitev ter na stabilizacijo situacije, še posebej na severu in jugu območja delovanja. Parlamentarne volitve so bile uspešno realizirane in zdaj se svetovanje osredotoča na predsedniške volitve v naslednjem letu. Prav tako je izziv stabilizirati stanje na območja delovanja TAAC-W, kjer afganistanske varnostne sile izgubljajo iniciativo, uporniki pa vedno bolj prevzemajo pobudo in tudi nadzor nad tem ozemljem. Temu posledično je poveljstvo TAAC-W skozi proces svetovanja in usposabljanja zagnalo skupaj z afganistanskimi varnostnimi silami številne operacije s ciljem nevtralizacije upornikov in stabilizacije situacije na celotnem območju. Pri tem so svoje delo uspešno opravili tudi naši pripadniki, ki sodelujejo v procesih načrtovanja in spremljanja operacij, prav tako pa skozi svetovalno vlogo dodajo svoj prispevek k dvigu bojne pripravljenosti afganistanskih varnostnih sil za izvedbo operacij.

V sredini oktobra je slovenski kontingent obiskal tudi poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek, ki se je srečal s številnimi ključnimi pripadniki misije Odločna podpora. Pripadniki kontingenta so sodelovali tudi pri rednem letnem poročanju predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju in predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu prek videokonference.

Ob dnevu italijanske vojske v novembru so se pripadniki slovenskega kontingenta udeležili vojaškega športnega tekmovanja ter med vsemi prisotnimi kontingenti v bazi Arena posegli po številnih medaljah s področij vojaških veščin (streljanje, met bombe). Prav tako so uspešno izvedli bojno streljanje na strelišču New Dune v neposredni bližini baze Arena.

Fotografije: pripadniki SVNKON 8 RSM