Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.06.2013

Okrogla miza z naslovom Ukrepi za obrambo Ptuja 1991

V soboto, 1. junija, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj v soorganizaciji Vojaškega muzeja Slovenske vojske v prostorih Višje strokovne šole Ptuj, nekdanji ptujski vojašnici, pripravilo okroglo mizo z naslovom Ukrepi za obrambo Ptuja 1991. Okroglo mizo sta odprla predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) podpolkovnik Vlado Žgeč in župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan. V pozdravnih govorih sta izpostavila pomen ohranjanja spomina na prelomne dogodke v slovenski nacionalni zgodovini, ki jo sestavlja množica kamenčkov velikega mozaika nacionalne zgodovine. Predsednik OZVVS Ptuj podpolkovnik Vlado Žgeč je med drugim v svojem nagovoru izpostavil tudi številne dejavnosti območnega združenja v letošnjem letu. Območno združenje združuje veterane, njihove družinske člane in vse, ki jim ni mar za ohranjanje spomina na preteklo obdobje, ko so se morale tudi z orožjem v roki braniti in varovati pridobitve demokratičnih sprememb na Ptuju in na Slovenskem konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let 20. stoletja. Dr. Čelan je v svojem govoru predstavil tudi svoj pogled in spomine z dvaindvajsetletno časovno distanco na dogodke med vojno leta 1991. V nadaljevanju okrogle mize se je zvrstilo enajst referentov.


»O zgodovinskih dogodkih, ki so privedli do vojne, je spregovoril major mag. Zvezdan Marković, pripadnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, kustos Mladen Horvat, tudi pripadnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, pa je predstavil medvojne dogodke, s poudarkom na vojaških, na območju vzhodnoštajerske pokrajine (7. PŠTO). Boris Fras je orisal svoje spomine, ko so ga maja 1991 iz vojašnice ranili med opravljanjem delovne naloge. Predsednik Skupščine občine Ptuj v času vojne leta 1991 Vojteh Rajher je orisal delovanje občine Ptuj v času vojne in zavzeto spoštovanje etičnih načel v dnevih, polnih napetosti, in delovanje upravnega organa za obrambo Ptuj, s poudarkom izvajanja ukrepov na področju civilne obrambe. Delovanje Civilne zaščite in Rdečega križa je predstavil mag. Janez Merc, kako sta se izvajala mobilizacija in formiranje enot, pa je predstavil Stanko Meglič. Polkovnik Miran Fišer, ki je bil v času vojne leta 1991 poveljnik Območnega štaba TO Ptuj ter je danes predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož in podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, je v svoji predstavitvi podrobno orisal izvajanje aktivnosti in delovanje Območnega štaba TO Ptuj tik pred vojno leta 1991 in med njo.


O bojnih aktivnostih in nalogah enot je spregovoril Stanko Žitnik, ki je bil med vojno na dolžnosti pomočnika poveljnika ObmŠTO Ptuj za operativne zadeve, danes pa je podpredsednik OZVVS Ptuj. Tako kot predhodni referenti je tudi naslednji referent predstavil temo, ki se je nanašala na njegovo delovanje med vojno leta 1991, in sicer je Vlado Zadravec v svojem nastopu predstavil, kako je organiziral in izvajal varnostno zagotovitev med vojno. Zadnja referenta, Nevenka Dobljekar in Martin Ozmec, sta spomnila na takratno delovanje sredstev javnega obveščanja in na poročanje novinarjev s terena.


Okrogle mize sta se udeležila tudi visoka gosta predsednik pokrajinskega odbora Vzhodnoštajerska ZVVS brigadir Venčeslav Ogrinc in namestnik poveljnika 72. PEHBR polkovnik Vilibald Polšak, ki sta zbrane na okrogli mizi pozdravila ter posebej poudarila pomen okrogle mize za boljše poznavanje naše bližnje preteklosti. Ob koncu okrogle mize je prevladovalo enotno mnenje, da je uspešno združila predstavitev usodnega obdobja slovenske zgodovine s strani akterjev dogodkov in zgodovinarjev. Vsekakor ostaja upanje, da bo organizatorjem okrogle mize uspelo zbrati predstavljene referate in jih tudi objaviti v zborniku, saj vemo, da kar ni zapisano, gre v pozabo,« je po dogodku povedal predsedujoči na okrogli mizi major mag. Zvezdan Marković.
 

Foto: Lojze Cajnko