Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.04.2019

Odziv na članek »Plače najbolj zvišali v vojski in policiji«

V Slovenski vojski pojasnjujemo članek, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik z naslovom Plače najbolj zvišali v vojski in policiji. Osnovna plača pripadnika Slovenske vojske se je januarja 2019 zvišala za en plačni razred, enako kot vsem zaposlenim v javni upravi. Plače so vezane na enoten sistem plač v javnem sektorju, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Bruto plača poleg plačnega razreda pripadnika z napredovanji zajema še nekatere dodatke kot so položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatke za manj ugodne delovne pogoje, dodatek za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) in druge, kot jih določata Kolektivna pogodba za javni sektor in Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV).

Dodatki zaradi opravljanja dela v posebnih pogojih in povečanega obsega dela so v Slovenski vojski odvisni od vrste in števila nalog ter števila pripadnikov, ki jih opravljajo. Ker število pripadnikov vojske upada, naloge pa ostajajo nespremenjene, se to med drugim odraža tudi pri izplačilu presežnih delovnih ur, ki so bile opravljene v fiksnih šestmesečnih referenčnih obdobjih in jih zaradi obsega nalog ni bilo mogoče izkoristiti kot proste ure. Te ure v Slovenski vojski izplačujemo v mesecu januarju in mesecu juliju. Izplačilo, ki je navedeno v omenjenem članku je posledica enkratnega izplačila presežnih delovnih ur in  dodatka za povečan obseg dela in obremenitev na podlagi 59. člena ZSSloV. V naslednjih mesecih bo izplačilo drugačno, saj se izplačilo dodatkov vsak mesec razlikuje.    

Januarja 2019 je povprečno izplačilo v Slovenski vojski tako res znašalo 2.555,00 evrov bruto, vendar je od tega kar 766,00 evrov bruto znašalo povprečno izplačilo dodatkov, predvsem iz naslova neizkoriščenih presežnih ur preteklega šestmesečnega referenčnega obdobja in dodatka za povečan obseg dela in obremenitev na podlagi 59. člena ZSSloV, ki pa jih ni prejel vsak pripadnik Slovenske vojske. Prav tako se takšna izplačila ne ponavljajo vsak mesec. Tako je denimo decembra 2018 povprečno bruto izplačilo v Slovenski vojski znašalo 2.173,00 evrov bruto, februarja 2019 pa 2.209,00 evrov bruto. 

Povprečno bruto izplačilo plače v Slovenski vojski je leta 2008 znašalo 1623,00 EUR bruto, v letu 2018 pa 2027,00 EUR bruto, kar pomeni  24,9 % višje izplačilo v letu 2018 v primerjavi z letom 2008 in nikakor ne več kot 40 % kot navaja avtor v prispevku. Ob tem je bilo izrecno poudarjeno, da se višje izplačilo nanaša predvsem na izplačilo dodatkov za dodatno opravljene naloge in ne na povečanje osnovne plače pripadnikov Slovenske vojske.