Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.04.2016

Odprtje pisarne Slovenske vojske v Črnomlju

Od petka, 15. aprila, je Slovenska vojska prisotna tudi v Črnomlju, kjer so slovesno odprli vojaško pisarno, s čimer bo zagotovljena neprekinjena vez med vojaškimi strukturami in organizacijami posebnega pomena za obrambo ter ostalimi organizacijami na področju zaščite, reševanja in nudenja pomoči civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč ter nalog civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanja s civilnim okoljem na področju Bele krajine. V pisarni bodo delovali pripadniki Teritorialnega polka 72. brigade Slovenske vojske.
Na slovesnosti je bil poleg podžupana Občine Črnomelj Štefana Misje slavnostni govornik načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je poudaril, da bo pisarna Slovenske vojske zagotavljala višji nivo prepoznavnosti in ugleda Slovenske vojske v tem okolju ter pristne stike z lokalnimi prebivalci in organizacijami. Poveljnik Teritorialnega polka 72. brigade Slovenske vojske polkovnik Vasilije Maraš je od podžupana Občine Črnomelj simbolično sprejel ključe pisarne, ki bo podprla odnose med Slovensko vojsko, civilnimi organi oblasti in civilnim prebivalstvom na območju, kjer občasno delujejo enote Slovenske vojske.

Za kulturni program so poskrbeli člani Otroške folklorne skupine Dragatuš, ki so predstavili splet belokranjskih ljudskih plesov, medtem ko so enote 72. brigade Slovenske vojske in 15. polka vojaškega letalstva predstavile svoje zmogljivosti z dinamično predstavitvijo ter oborožitev in opremo na tehničnem zboru.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada Slovenske vojske

 

Dinamična predstavitev zmogljivosti enot 72. brigade Slovenske vojske …

… ob podpori helikopterja Cougar.

Slovesno odprtje pisarne Slovenske vojske v Črnomlju.

Slavnostni govornik načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman je v svojem govoru poudaril, da bo pisarna Slovenske vojske zagotavljala višji nivo prepoznavnosti in ugleda Slovenske vojske v tem okolju ter pristne stike z lokalnimi prebivalci in organizacijami.

Kulturna točka Otroške folklorne skupine Dragatuš.

Poveljnik Teritorialnega polka 72. brigade Slovenske vojske polkovnik Vasilije Maraš je od podžupana Občine Črnomelj Štefana Misje simbolično sprejel ključe pisarne.

Obiskovalci so si ogledali oborožitev in opremo …

… in se fotografirali s pripadniki Slovenske vojske.