Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.08.2010

Odgovor na vprašanje novinarja Kanala A gospoda Jureta Tepine o razmerah v 18. bataljonu za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo

V nadaljevanju vam pošiljamo pojasnilo glede vaših vprašanj o 18. bataljonu za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo.

Bataljon bo januarja 2011 vodil rotacijo mednarodnega JRKB-bataljona v odzivnih silah Nata. Kontingent bo deloval v sestavi Slovenske vojske in vojsk ZDA, Madžarske, Poljske, Portugalske, Velike Britanije ter Francije in bo v petih dneh pripravljen za napotitev kamorkoli po svetu. Za zagotovitev največje možne pripravljenosti in opremljenosti je bilo zato potrebno v bataljonu vložiti veliko dela. To je od vseh pripadnikov zahtevalo maksimalno angažiranost. Lahko je prihajalo tudi do razlik med pričakovanji in dejanskim stanjem, kar je bilo povezano z visoko stopnjo profesionalnosti dela ter psihofizičnih naporov.

Na podlagi anonimnega pisma je bila v začetku julija v 72. brigadi ustanovljena komisija, ki ni ugotovila nepravilnosti pri delovanju omenjenega nadporočnika. Nepravilnosti tudi ni navedla poveljnica bataljona, ki je navedbe anonimnega pisma preverjala neposredno v bataljonu. Nasprotno, poveljnik voda je ravnal skladno z veljavnimi predpisi, in sicer Pravilnikom MORS o letnih dopustih, s Pravili službe v SV, z Zakon o obrambi ter z Zakon o delovnih razmerjih, in pri razporejanju vojakov na dopuste ter kompenzacije ni kršil predpisov, je pa zagotavljal zahtevano navzočnost za uspešno izvedbo načrtovanih izobraževanj in usposabljanj.

Za višjega vodnika, ki ga omenjate v zvezi s službeno oceno, je bila službena ocena pripravljena skladno s Pravilnikom o službeni oceni. Na prvotno oceno se je pripadnik pritožil, o pritožbi pa je skladno s Pravilnikom MORS odločala tričlanska komisija, ki je sprejela sklep, da službena ocena višjega vodnika ostane nespremenjena. Pripadnikova službena ocena v celoti izraža njegovo delo v lanskem letu.

V Slovenski vojski smo občutljivi na navedbe, ki bi privedle do domnevnih kršitev delovnopravne zakonodaje ali drugih predpisov s področja delovanja SV. Anonimnih pisem, ki jih posamezniki iz kakršnih koli namigov pošiljajo mimo službenih poti, žal ne moremo komentirati in tudi proti domnevnim kršiteljem ne moremo ukrepati.