Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.01.2017

Obisk študentov mikrobiologije

V torek, 10. januarja, so študentje mikrobiologije Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani obiskali Mobilni biološki laboratorij (MOB BLAB) Slovenske vojske v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Študentje na magistrskem študijskem programu druge stopnje mikrobiologije so v okviru izbirnega predmeta Mikrobi kot biološko orožje, ki ga izvaja Katedra za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti, izrazili željo po obisku MOB BLAB, saj menijo, da je za poglobljeno razumevanje tematike obrambe pred bioterorističnimi napadi zelo pomembno tudi spoznavanje zmogljivosti države.

Vzorčevalna ekipa MOB BLAB jim je predstavila vzorčenje, identifikacijo in dekontaminacijo. Vojaka sta opisala opremo za vzorčenje in različne zaščitne obleke. Nekateri študentje so preizkusili zaščitno plinotesno obleko z dihalnim aparatom ter ugotovili, da je vzorčenje v taki opravi izjemno zahtevno in naporno. Višja vojaška uslužbenka X. razreda Jasmina Bevc je obiskovalcem predstavila vlogo mikrobiologa v mobilnem laboratoriju, ki je skonstruiran in opremljen za delo z mikroorganizmi tretje biološke varnostne stopnje. Opisala je osnovne karakteristike MOB BLAB in identifikacijske tehnike, ki jih uporabljajo. To področje študente mikrobiologije tudi najbolj zanimalo. Dekontaminacijo vzorčevalcev sta predstavila vojaka ekipe DECON. Opisala sta dekontaminacijsko prikolico in t. i. tuširnico za vzorčevalce. Opomnila sta, da je ta del prav tako pomemben za uspešno delo.

Fotografije: vojakinja Maja Ruperčič, VZE

Študente mikrobiologije je sprejela in nagovorila VVU X. r. Jasmina Bevc, univ. dipl. mikrobiologinja.

Opisala je notranjost MOB BLAB, opremo, zmogljivost in uporabo.

Nekateri študentje so preizkusili plinotesno obleko z dihalnim aparatom.

Vzorčevalna ekipa je predstavila opremo vzorčevalcev.

Ekipa DECON je predstavila dekontaminaijsko prikolico in t. i. tuširnico.