Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.11.2017

Ob Maistrovem dnevu slovesno tudi v 72. brigadi

V četrtek, 23. novembra, je v Vojašnici generala Maistra v Mariboru potekala slovesnost ob dnevu 72. brigade Slovenske vojske, ki zaznamuje tudi 25-letnico njenega delovanja. Osrednji govornik na slovesnosti je bil poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek, v sklopu slovesnosti pa so razglasili najboljšega vojaka, podčastnika in častnika brigade za leto 2017.

Poveljnik sil je v nagovoru povzel pomen današnjega dne za Slovensko vojsko, predvsem pa je poudaril, da je bil general Rudolf Maister pomemben vzornik vojaškega stanu, saj je s pogumom in občutkom za slovensko ozemlje ter jezik ohranil to, kar tudi danes v Slovenski vojski negujemo kot prvine slovenske vojaške zgodovine. Pripadnicam in pripadnikom 72. brigade je poveljnik sil v nagovoru povzel njihove dosežke, ki jih je bilo v preteklih 25-ih letih delovanja veliko. Z zavzetim delom in njihovo požrtvovalnostjo so priskočili na pomoč v vseh delih Slovenije, tudi takrat, ko narava ni prizanašala in je bila njihova pomoč še kako potrebna.

V prihodnjem letu čaka pripadnice in pripadnike 72. brigade veliko dela. Za realizacijo ciljev bo potrebno veliko vojaškega znanja in požrtvovalnosti, saj postajajo steber pri graditvi bataljonske bojne skupine. Ta bo v prihodnjem obdobju steber slovenskih vojaških zmogljivosti. Poveljnik 72. brigade brigadir Franc Koračin se je sodelavkam in sodelavcem zahvalil za njihov prispevek in izrazil zadovoljstvo, da je lahko poveljnik kolektivu, ki se vedno in povsod zaveda svojega poslanstva. Najboljšim je podelil priznanja. Prejemnik priznanja za najboljšega vojaka je desetnik Žan Jovanovič, 20. pehotni polk, prejemnik priznanja za najboljšega podčastnika je višji vodnik Aleš Zver, Rodovski bataljon 72. brigade, in prejemnik priznanja za najboljšega častnika je stotnik Boštjan Pintarič, 74. pehotni polk.

Začetki delovanja segajo v leto 1992, ko je bilo ustanovljeno poveljstvo takratne 72. brigade rezervne sestave. Brigada rezervne sestave je imela mirnodobno jedro poveljstva s sedmimi pripadniki stalne sestave. Z razvojem Slovenske vojske se je razvijala tudi 72. brigada, ki je prevzemala številne naloge pri sodelovanju v mednarodnem okolju, še posebej pa pri pomoči v primeru elementarnih nesreč v Sloveniji in podpori policije pri obvladovanju migrantskih razmer. Današnja 72. brigada in njene enote so razporejene in prisotne v vzhodnem delu Slovenije, v vojašnicah v Novem mestu, Cerkljah ob Krki, Murski Soboti, Mariboru in Celju. Za kontakt s prebivalci in lokalno skupnostjo ter organizacijami so vzpostavili pisarno v Ravnah na Koroškem in v Črnomlju. Ob zaznamovanju 25-letnice delovanja brigada šteje okrog 1600 pripadnic in pripadnikov stalne sestave in okrog 330 pripadniki pogodbene rezerve. 72. brigada je nosilna enota pri vzpostavitvi prihodnje bataljonske bojne skupine, ki bo usposobljena za delovanje v celotnem spektru vojaških nalog. V prihodnjem letu se bodo intenzivno usposabljali za delovanje in tako po letu 2018 izvajali največji del nalog v mednarodnem okolju na operacijah in misijah.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović | 72. brigada