Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.05.2011

Ob dnevu Slovenske vojske je bilo slovesno tudi v Afganistanu

Pripadniki 15. slovenskega kontingenta v silah Isaf v Afganistanu so prav tako kot drugod v mednarodnih operacijah in misijah, kjer deluje Slovenska vojska, obeležili njen praznik. Ob tej priložnosti sta v bazi v Bala Boluku in v bazi Camp Stone, kjer je nastanjena glavnina slovenskega kontingenta, potekali krajši slovesnosti, na kateri so bila pripadnikom vročena priznanja Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske ter povišanim pripadnikom podeljeni čini. 
Kontingent, v katerem je 88 pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske in dva civilna strokovnjaka, je naloge v Afganistanu prevzel konec aprila. V času izvajanja misije pripadniki kontingenta, tako kot predhodni kontingent, opravljajo naloge mentoriranja afganistanskega pehotnega bataljona, mentoriranje bataljona za bojno podporo, zagotavljajo bojno podporo in zaščito mentorskim skupinam, nacionalno logistično podporo in delujejo v sestavi poveljstev ISAF ter v regionalni obnovitveni skupini regionalnega poveljstva Zahod. V skupini za mentoriranje in enoti za bojno podporo deluje tudi 12 pripadnikov nacionalne garde Kolorada. Poveljnik kontingenta še sporoča, da so vsi zdravi in da se dobro počutijo ter svoje naloge še naprej opravljajo profesionalno.