Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.03.2010

Novi kontingent Slovenske vojske prevzel naloge na Kosovu

V ponedeljek, 1. marca, je v vojaški bazi Villaggio Italia nad Pečjo na Kosovu potekala slovesnost ob primopredaji med 20. in 21. kontingentom Slovenske vojske, ki je januarja letos obeležila 10-letnico delovanja v operaciji Joint Enterprise na Kosovu.

Polkovnik Klemen Medja, poveljnik 20. kontingenta, se je v svojem nagovoru pripadnikom in pripadnicam zahvalil za dobro opravljene naloge, novemu kontingentu pa zaželel uspešno izvajanje nalog. Pri tem je pripadnike vzpodbudil, da v izzivih iščejo priložnosti za lasten prispevek k še bolj kakovostnemu delu.

Za dobro mednarodno sodelovanje s pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske se je v nagovoru zahvalil polkovnik Grasso, poveljnik bojne skupine Zahod, ter dejal, da mu je v čast in ponos sodelovati s Slovensko vojsko.

Častni gost in osrednji govornik na primopredajni slovesnosti je bil veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu njegova ekscelenca g. Jože Hlep, ki je poudaril pomen sodelovanja Slovenije v mednarodni operaciji KFOR na Kosovu.

20. kontingent je sestavljalo 384 pripadnikov SV. Glavnino kontingenta je predstavljala bojna skupina Sokol, v kateri so bili poleg pripadnikov SV še pripadniki italijanskih in madžarskih oboroženih sil. Dodatni elementi kontingenta so bili: dve skupini za povezavo in nadzor, nacionalni podporni element ter pripadniki in pripadnice, ki so delali v poveljstvu KFOR v Prištini ter v poveljstvu večnacionalnega poveljstva Zahod. S preoblikovanjem operacije KFOR v januarju se je kontingent postopno preoblikoval. Bojna skupina Sokol je poveljevanje nad četami prenesla pod novoustanovljeno poveljstvo bojne skupine Zahod in do konca delovanja podpirala delovanje slovenskih enot, del pripadnikov pa se je po preoblikovanju vrnil v domovino.

Bojna skupina Sokol je delovala na območju odgovornosti občin Istok in Klina v velikosti 800 kvadratnih kilometrov s 120.000 prebivalci. Zagotavljala je tudi varovanje objektov posebnega pomena Goriok in Budisavci. Še posebej je bila pohvaljena za odlično opravljene naloge na severu Kosova, kjer je za en mesec prevzela lastno območje odgovornosti na območju občine Leposavič. Skupina za civilno-vojaško sodelovanje je od svojih 48 izvedenih projektov najponosnejša na projekt »Poskrbimo za čisto okolje na Kosovu«, ki se bo nadaljeval tudi po njihovem odhodu, saj ga bo mednarodna skupnost razširila na celotno območje Kosova. Izbran je bil kot vzorčni primer civilno-vojaškega sodelovanja na območjih delovanja Natovih sil. Za opravljeno delo so pohvale prejemale tudi vse skupine za povezavo in nadzor, prav tako pa tudi mnogi posamezniki na različnih dolžnostih v poveljstvih.

21. kontingent bo v prvem tednu marca, ko bodo izvedene še zadnje menjave moštva, sestavljalo 349 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske. Naloge slovenskega kontingenta kljub preoblikovanju operacije KFOR ostajajo nespremenjene, in sicer zagotavljanje varnega okolja in svobode gibanja ter vzpostavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem. Glavnino 21. kontingenta KFOR predstavljata dve manevrski četi z logističnim elementom, kontingent pa sestavljajo še tri skupine za povezavo in nadzor (Klina, Istok, Vučitrn), vod vojaške policije (podrejen poveljstvu KFOR), nacionalni podporni element, del pripadnikov pa bo delo opravljalo v poveljstvu KFOR v Prištini in v večnacionalnem poveljstvu bojne skupine Zahod v Peči.