Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.08.2010

Novi kontingent Slovenske vojske na Kosovu prevzel naloge

Včeraj, 30. avgusta, je v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći na Kosovu potekala slovesnost ob predaji dolžnosti in nalog med 21. ter 22. kontingentom Slovenske vojske, ki deluje v okviru Natove operacije Joint Enterprise na Kosovu.
Ob tem je dosedanji poveljnik 21. slovenskega kontingenta podpolkovnik Ernest Anželj predal dolžnost poveljnika slovenskega kontingenta in dolžnost namestnika poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod (MNBG-W) poveljniku 22. slovenskega kontingenta podpolkovniku Borisu Rutarju.
Podpolkovnik Anželj se je v nagovoru zahvalil pripadnikom in pripadnicam 21. kontingenta za uspešno opravljene naloge, ki so bile opažene tako v vodstvu Kforja, pri lokalnih oblasteh, prebivalcih in tudi v domovini.
Poveljnik 22. slovenskega kontingenta podpolkovnik Rutar je poudaril, da bodo pripadniki in pripadnice novega kontingenta nadaljevali z uspešnim opravljanjem nalog na svojem območju odgovornosti.
Predaja dolžnosti je potekala v navzočnosti poveljnika MNBG-W polkovnika Davida di Bartola, ki se je ob koncu pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske zahvalil za dobro mednarodno vojaško sodelovanje.
22. kontingent šteje 330 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske, med njimi pa je tudi 13 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezervne sestave. Naloge kontingenta ostajajo nespremenjene in vključujejo vzdrževanje varnega ter stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.
Glavnino kontingenta predstavljata manevrski četi z logističnim elementom, preostali del kontingenta pa sestavljajo štiri skupine za povezavo in nadzor, ki delujejo v občinah Klina, Istok, Vučitrn in Leposavić, vod vojaške policije, nacionalni podporni element ter skupina za civilno-vojaško sodelovanje, nekaj pripadnikov pa delo opravlja v večnacionalnem poveljstvu Kforja v Prištini in poveljstvu MNBG-W v Peći.