Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.11.2011

Nova poveljnica 74. motoriziranega bataljona prevzela dolžnost

Danes, 15. novembra 2011, je bila v Vojašnici generala Maistra slovesnost ob predaji in prevzemu dolžnosti poveljnika 74. motoriziranega bataljona 1. brigade SV. Dolžnost poveljnice bataljona je prevzela podpolkovnica Alenka Petek, dosedanja načelnica štaba 72. brigade, dosedanji poveljnik podpolkovnik Leon Holc pa odhaja na novo delovno mesto na poveljstvo sil SV.

Osrednji govornik na slovesnosti je bil poveljnik 1. brigade brigadir David Humar, ki je v svojem govoru staremu poveljniku čestital za vse dosežene uspehe in mu zaželel veliko novih delovnih uspehov. Novi poveljnici pa je sporočil, da ji z zaupanjem predaja vodenje »najtežjega« bataljona 1. brigade SV.

Podpolkovnica Alenka Petek se je rodila 17. junija 1972 v Mariboru. Po končani Pravni fakulteti v Ljubljani se je leta 1996 zaposlila v Slovenski vojski. Od zaposlitve do leta 1999 je opravljala delo poveljnice voda v 1. bataljonu 72. brigade, v katerem je nato še dobro leto delala kot častnica za operativne zadeve. Leta 2001 je prvič prišla v 1. brigado kot načelnica obveščevalnega odseka S-2, v 20. bataljon, pozneje, po končanem štabnem tečaju na Poveljniško-štabni šoli, pa je v istem bataljonu nadaljevala delo kot načelnica operativnega odseka. V letih med 2005 in 2008 je bila namestnica poveljnika 20. MOTB in končala višje štabno šolanje na Poveljniško-štabni šoli s specializacijo iz obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Leta 2009 je postala pribočnica načelnika Generalštaba SV. Od leta 2010 do danes je opravljala delo načelnice štaba 72. brigade. Danes je, kot prva ženska v SV, prevzela vodenje in poveljevanje v motoriziranem bataljonu. Za svoje delo je podpolkovnica Alenka Petek prejela bronasto medaljo Slovenske vojske in bronasto medaljo generala Maistra. Je soavtorica navodila Lahki pehotni (motorizirani) bataljon, za seboj ima tudi mednarodno izkušnjo z mirovne operacije na Kosovu.

Podpolkovnica je prevzela bataljon, ki ga v naslednjem letu čaka veliko pomembnih nalog. Prva bo že decembra, ko bo poveljstvo 1. brigade v sodelovanju s CBU na osrednjem vadišču SV na Počku ugotavljalo pripravljenost 2. čete bataljona za bojevanje s SKOV 8 x 8 Svarun. Leta 2012 bo 74. bataljon vzdrževal dosežene in razvijal nove operativne zmogljivosti s sedanjimi kadrovskimi in materialnimi viri, s poudarkom na pripravah enote za aktivno zaščito letališča in zagotovitvi pripravljenih sil za sodelovanje v mednarodnih operacijah in na misijah, predvsem v silah Isafa in Kforja. Od 3. julija 2009, ko je bataljon sprejel prvih 13 vozil Svarun in se je začel postopek uvajanja vozil v operativno uporabo, se intenzivnost dela v enoti ne zmanjšuje niti za odstotek.