Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.03.2015

Natov center odličnosti za gorsko bojevanje

Država ustanoviteljica Republika Slovenija in sponzorske države Hrvaška, Italija in ZRN so 25. marca 2015 v Washingtonu v ZDA podpisale sporazum o soglasju (MoU) o ustanovitvi Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje (Natov CO GB), kar pomeni zaključek prve faze ustanovitve Natovega CO GB. Republika Slovenija v okviru sporazuma nastopa v dveh vlogah: kot država ustanoviteljica in država sponzorka.

Do izvedbe prvega sestanka usmerjevalnega obora (Steering Committe) ter potrditve predloga Letnega načrta dela za leto 2015 bo center v liniji vodenja in poveljevanja SV. Predstavniki sponzorskih držav so s svojimi podpisi potrdili zavezo, da želijo v centru sodelovati z osebjem in dogovorjenim letnim finančnim vložkom, ki bo sestavni del skupnega proračuna centra.

Drug pomemben korak pri dokončnem oblikovanju Natovega CO GB je proces akreditacije centra. Pri tem bo bistvena aktivnost prvo srečanje Usmerjevalnega odbora Natovega CO GB, na katerem bodo predstavniki držav ustanoviteljic centra potrdili operativne dokumente (koncept delovanja, program dela za leto 2015, finančni načrt, opis del in nalog zaposlenih itn.), ki bodo centru omogočili delovanje, kadrovsko popolnjevanje in neposredno vključevanje v delovna telesa zavezništva, odgovorna za razvoj Natovih doktrin ter vojaško izobraževanje in usposabljanje. Usmerjevalni odbor upravlja in nadzira delovanje Natovega CO GB. Skozi odbor države izražajo svoje interese na področju razvoja doktrine gorskega bojevanja in razvoja vojaških zmogljivosti, učenja iz izkušenj ter vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
 
Naslednja pomembna aktivnost je akreditacijski obisk, ki ga skladno z metodologijo ocenjevanja Natovih centrov odličnosti izvede strokovna skupina iz Natovega poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation – ACT). Obisk je načrtovan za konec maja 2015. Poročilo o akreditacijskem obisku ACT je podlaga za sklep o akreditaciji, ki ga sprejme Severnoatlantski svet, s katerim bo CO GB pridobil status Natovega vojaškega telesa in s tem institucije, ki je nosilka strokovnega razvoja gorskega bojevanja v zavezništvu, kar bo predvidoma oktobra 2015.

Področje bojevanja v gorah je v Natu zdaj razpršeno v različnih organih, zato bo ena prvih nalog Natovega CO GB sinteza sedanjih vsebin in preverjanje njihove medsebojne skladnosti. Skladno z interesi sodelujočih držav, izraženih skozi delovanje Usmerjevalnega odbora, bo Natov CO GB izvajal odobrene aktivnosti s področij razvoja konceptov, doktrin, učenja iz izkušenj in izobraževanja ter usposabljanja, ki bodo skladne z Natovimi normativi in bodo lahko prispevale k povečevanju interoperabilnosti in razvoju zavezništva na področju gorskega bojevanja.

Država ustanoviteljica Republika Slovenija in sponzorske države Hrvaška, Italija in ZRN so 25. marca 2015 v Washingtonu v ZDA podpisale sporazum o soglasju (MoU) o ustanovitvi Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje (Natov CO GB), kar pomeni zaključek prve faze ustanovitve Natovega CO GB.

Republika Slovenija v okviru sporazuma nastopa v dveh vlogah: kot država ustanoviteljica in država sponzorka.

Naslednja pomembna aktivnost je akreditacijski obisk, ki ga skladno z metodologijo ocenjevanja Natovih centrov odličnosti izvede strokovna skupina iz Natovega poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation – ACT). Obisk je načrtovan za konec maja 2015.