Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.10.2019

Nato StratCom kot orodje Nata pri soočanju s sodobnimi varnostnimi izzivi

V sklopu seminarja NATO Senior Official Strategic Communications Familiarisation Course, ki je potekal v organizaciji Slovenske vojske in Natove šole iz Oberamergaua, je načelnica generalštaba generalmajorka Alenka Ermenc sprejela Marka Laityja, direktorja sektorja za strateške komunikacije v Natu, in vodjo tečaja podpolkovnika Franka Grossmanna. Vzporedno je bilo organizirano tudi srečanje vodilnih zaposlenih na področju nacionalnovarnostnega sistema in širše v državni upravi namenjeno predstavitvi Natovega koncepta strateških komunikacij.

V pogovoru sta načelnica generalštaba in Mark Laity izmenjala mnenja in stališča o pomenu StratCom v sodobnem svetu, ki se v varnostnem okolju bolj kot s konvencionalnimi sooča s hibridnimi grožnjami in kibernetskim delovanjem. Pri tem je izrednega pomena, kako tovrstne grožnje zaznavamo in kako se na njih odzivamo.

StratCom je s sprejemom Natove strategije o strateških komunikacijah postal sestavni del Natovega procesa obrambnega načrtovanja NDPP, kjer bo izgradnja zmogljivosti StratCom za vsako državo članico izrednega pomena. S tega vidika Sloveniji poleg nacionalne ureditve predlaga mobilne skupine, ki bodo na podlagi lastnih izkušenj iz preteklosti in napredka pri implementaciji koncepta strateških komunikacij v regiji Zahodnega Balkana lahko igrala pomembno vlogo pri širitvi pomena StratCom za odločevalce. Prav tako je izpostavil možnost izgradnje nišne zmogljivosti v obliki večnacionalne skupine na področju StratCom z vsemi elementi informacijskega bojevanja, kjer bi Slovenija prevzela vodilno vlogo.

Ključno sporočilo seminarja za vodilne zaposlene v državni upravi je, da smo področje strateških komunikacij kot država članica sprejeli in podpisali z dvema ključnima dokumentoma: Natovo politiko strateških komunikacij iz septembra 2009 in dokumentom vojaškega odbora Nata 0628 Politika strateških komunikacij iz leta 2017. Na podlagi zgodovinskih izkušenj se v Sloveniji še kako zavedamo, da so strateške komunikacije »srce« tudi Natovih prizadevanj za doseganje podpore in sprejemljivosti interesov zavezništva v sodobnem varnostnem okolju delovanja. Poziv načelnice generalštaba je bil, da bi za začetek morali v Sloveniji spodbuditi dovolj veliko zanimanje za uvajanje koncepta in pripravljenost za spremembe, saj smo del mednarodnega varnostnega okolja; le od nas je odvisno, kako bomo med seboj sodelovali, zato da bomo postali boljši in učinkovitejši pri soočanju s sodobnimi varnostnimi izzivi.