Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.05.2016

Namestnik načelnika Združenega štaba oboroženih sil Bosne in Hercegovine obiskal Slovensko vojsko

Temeljni namen obiska generalmajorja Senada Mašovića, namestnika načelnika Združenega štaba oboroženih sil Bosne in Hercegovine, z delegacijo, je bila krepitev dvostranskega vojaškega sodelovanja med obema vojskama na področju logistične podpore.

V času svojega obiska, med 11. in 13. majem, se je generalmajor Senad Mašović z delegacijo najprej mudil v Generalštabu Slovenske vojske, kjer ga je sprejel namestnik načelnika generalštaba generalmajor Alan Geder.

Skupne aktualne točke pogovorov so bile izmenjava izkušenj pri manipulaciji in skladiščenju oborožitve, streliva in ostalih MES v Slovenski vojski, saj je generalmajor Mašović tudi predsedujoči Koordinacijskega komiteja nacionalnega Strateškega komiteja za oborožitev, strelivo in MES, ki deluje kot organ nadziranja procesa obvladovanja in reševanja viškov oborožitve in streliva, ki se je nakopičilo po vojni v Bosni in Hercegovini. V ta namen so obiskali skladišče in delavnico v Borovnici, Inženiring in delavnico 157. logističnega polka v Vojašnici Edvarda Peperka. Delegacija Bosne in Hercegovine je obisk sklenila z obiskom poveljstva Logistične brigade v Vojašnici Petra Petriča, kjer jih je sprejel poveljnik Logistične brigade brigadir Milan Žurman.

Fotografije: poddesetnik Daniel Mlakar (OOJ) in višji štabni vodnik Aleksander Zupan (LOG BR)