Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.04.2012

Naloge v silah KFOR na Kosovu prevzel 25. slovenski kontingent

V četrtek, 29. marca, je bila v bazi Villaggio Italia pri Peći na Kosovu slovesnost ob primopredaji dolžnosti med kontingentoma Slovenske vojske. Dosedanji poveljnik 24. slovenskega kontingenta v silah KFOR podpolkovnik Franc Kalič je dolžnost poveljnika slovenskega kontingenta in hkrati namestnika poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod predal poveljniku 25. kontingenta podpolkovniku Gregorju Ribnikarju.

Slovesnosti so se udeležili namestnik poveljnika sil KFOR brigadir Johann Luif, poveljnik Večnacionalne bojne skupine Zahod polkovnik Andrea Borzago in veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu njegova ekscelenca Jožef Hleb. Brigadir Johann Luif je pripadnike 24. slovenskega kontingenta pohvalil za kakovostno in strokovno opravljene naloge, pozdravil novi kontingent ter mu zaželel vse dobro pri opravljanju del in nalog, ki ga čakajo v naslednjih šestih mesecih. Pri tem je izrazil tudi pričakovanje in zaupanje, da bo tudi novi kontingent tako uspešen pri opravljanju svojih nalog kot predhodni kontingent.

Podpolkovnik Kalič se je v svojem nagovoru zahvalil pripadnikom in pripadnicam 24. kontingenta za uspešno opravljene naloge ter korektno delo, novemu kontingentu pa zaželel, da nadaljuje uspešno delo dosedanjih slovenskih kontingentov na Kosovu. Novi poveljnik podpolkovnik Ribnikar je v svojem nagovoru izrazil zaupanje v znanje in usposobljenost 25. slovenskega kontingenta, ki bo nadaljeval uspešno poslanstvo slovenskih kontingentov v silah KFOR ter pri tem še naprej skrbel za visok nivo ugleda in profesionalnosti, katerega v okviru mednarodnih sil KFOR uživa Slovenska vojska.

25. kontingent Slovenske vojske šteje 300 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske. Glavnino kontingenta, ki je nastanjena v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći, predstavljata manevrska četa 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter manevrska četa 74. motoriziranega bataljona. V sestavi kontingenta so še logistični vod, pet skupin za povezavo in nadzor, helikopterski oddelek ter nacionalni podporni element. Nekaj pripadnikov delo opravlja tudi v poveljstvu operacije KFOR v Prištini in v regionalnem poveljstvu Zahod v Peći.