Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.02.2020

Naloge na misiji v Afganistanu prevzel 11. kontingent Slovenske vojske

V bazi Arena v Heratu je bila v torek, 25. februarja, slovesnost ob primoredaji dolžnosti med  kontingentoma Slovenske vojske v mednarodni operaciji Odločna podpora v Afganistanu. 10. kontingent je uspešno končal šestmesečno delovanje v operaciji, ki je prednostno svetovalne narave. Dosedanji poveljnik kontingenta podpolkovnik Drago Navršnik nadaljuje poveljevanje tudi 11. kontingentu. Slavnostni govornik na slovesnosti načelnik štaba sektorja Zahod polkovnik Pierluigi Lodola se je zahvalil za izjemno delo pripadnikom odhajajočega kontingenta, prihajajočemu pa zaželel dobrodošlico. Ob tej priložnosti je pripadnikom 10. kontingenta podelil medalje v službi miru. Osemčlanski slovenski vojaški kontingent na misiji opravlja naloge usposabljanja, svetovanja in pomoči afganistanskim varnostnim silam. Kontingent deluje v okviru misije Odločna podpora v zahodnem delu Afganistana v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod (TAAC W – Train, Advise and Assist Comand – West).

Slovenska vojska na misiji Odločna podpora sodeluje na podlagi odločitve vlade o sodelovanju Republike Slovenije na svetovalni misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu (sprejeta 27. novembra 2014), kjer je med drugim navedeno, da »stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti.« Odločitev predvideva sodelovanje do 10 pripadnikov Slovenske vojske, z možnostjo rotacij. Prvi pripadniki Slovenske vojske so dolžnosti v operaciji Odločna podpora (Resolute Support Mission) prevzeli v začetku leta 2015.                                                                                                                                         
V Afganistanu v okviru misije deluje okrog 12.000 pripadnikov vojsk zavezništva in partnerskih držav. Ključne naloge v okviru misije Odločna podpora so: podpora pri načrtovanju ter oblikovanju programov in proračunov, zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in pregleda nad delovanjem, zagotavljanje podpore pri spoštovanju načel pravne države in dobrega upravljanja, zagotavljanje podpore pri ustanavljanju in vzdrževanju procesov, kot je oblikovanje sil, ter pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra. Poleg nalog, povezanih z usposabljanjem, svetovanjem in zagotavljanjem pomoči, so se zavezniške in partnerske države zavezale k zagotavljanju mednarodne podpore pri dolgoročnem finančnem pokritju afganistanskih varnostnih sil.