Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.06.2018

Načelnik Generalštaba SV sprejel odločitev za plačilo povečanega obsega dela ter delovnih obremenitev pripadnic in pripadnikov

Številčno stanje stalne sestave SV je doseglo spodnjo kritično mejo glede na določila srednjeročnega obrambnega programa. V Slovenski vojski je trenutno 6727 pripadnic in pripadnikov, torej jih manjka že skoraj 1000. Srednjeročni obrambni program RS 2018–2023 določa glavne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema RS. Za opravljanje zakonsko določenih nalog SV omenjeni dokument predvideva 7600 pripadnic in pripadnikov stalne sestave SV, kadrovski načrt Vlade RS za leto 2018 pa 7254. Trenutno nespremenjen obseg del in nalog Slovenske vojske opravlja bistveno manj pripadnic ter pripadnikov, ki so zato toliko bolj obremenjeni. Z začasnim vpoklicem pogodbene rezerve maja in junija so bili zaposleni v SV delno razbremenjeni. Vpoklic traja le do konca dousposabljanja do konca junija za preverjanje pripravljenosti bataljonske bojne skupine 72. brigade.

Da lahko SV opravi vse z zakonom predpisane naloge in tudi dodatne, kot so varovanje zelene meje, vzdrževanje tehničnih ovir, reševanje v gorah, helikopterska nujna medicinska pomoč in prevozi človeških organov pri Slovenija-transplantu, so pripadnice in pripadniki nadpovprečno obremenjeni. Opravljajo povečan obseg dela in ob posebnih obremenitvah.

Zaradi naštetega se je načelnik Generalštaba SV generalmajor Alan Geder odločil, da skladno s pristojnostmi izda ukaz o izplačilu povečanega obsega dela in delovnih obremenitev po 59. členu Zakona o službi v SV, kar skladno s Sklepom Vlade RS pomeni 19 odstotkov. Zakon ne opredeljuje časovnih omejitev izplačila po navedenem členu, traja pa, dokler so posebne obremenitve in povečan obseg, torej do popolnega številčnega stanja stalne sestave oziroma zmanjšanja zahtev po opravljanju zakonsko predpisanih nalog. Z ukrepom je načelnik seznanil tudi ministrico za obrambo Andrejo Katič.

Skladno z vizijo načelnika GŠSV, ki jo je predstavil ob prevzemu dolžnosti, so nujni takojšnji ukrepi. Tako bo Slovenska vojska lahko še naprej opravljala vse z zakonom določene vojaške naloge v domovini in tiste, ki se jim je Republika Slovenija zavezala v okviru mednarodnih organizacij.

Pripadnice in pripadniki SV bodo pojasnila ter podrobnosti glede ukaza načelnika Generalštaba SV dobili po liniji poveljevanja in kontrole.