Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.05.2009

Načelnik generalštaba SV in vrhovni poveljnik zavezniških sil za transformacijo prvič v pogovoru iz Slovenije s pomočjo video povezav

V sredo, 27. maja, je na GŠSV prvič v razvoju Slovenske vojske potekala video konferenca med načelnikom generalštaba SV generalmajorjem mag. Alojzom Štajnerjem in Vrhovnim poveljnikom zavezniških sil za transformacijo (SACT) Generalom James N. Matissom. Na konferenci so bili prisotni tudi namestnik generala Mattisa, admiral Luciano Zappata, in načelnik štaba, general Jan Arp, ter drugi člani delegacije Vrhovnega poveljstva zavezniških sil za transformacijo, ki se nahaja v Norfolku, Virginia, ZDA.

Težišče pogovora med generaloma je bilo usmerjeno v transformacijo SV in pomembnost prihodnjega sodelovanja med SACT in SV. General mag. Šteiner je s sodelavci predstavil dejavnosti SV v letu 2009 v okviru njene integracije v NATO, med drugim tudi izvajanje Natovega strateškega koncepta in doktrine ter možnosti izrabe produktov in dejavnosti ACT v slovenskem prostoru.

Spregovorili so tudi o dosežkih procesa transformacije SV v letih 2008 in 2009. Poudarili so, da transformacija postaja del rednih planskih dejavnosti, pri katerih upoštevajo razpoložljive vire ter spremembe v varnostnem okolju. Napori se osredotočajo na izboljšane obveščevalne zmogljivosti, zaščito sil, sodelovanje s civilnimi akterji, učinkovit sistem poveljevanja in kontrole ter premeščanje sil v operativna območja. Posebna pozornost je namenjena nadaljnji funkcionalni profesionalizaciji SV.
Predstavniki Slovenske vojske so poudarili pomen pomoči pri vzpostavitvi Centra odličnosti za gorsko bojevanje, s katerim SV želi podpirati Nato pri pripravah na delovanje v zahtevnih pogojih gorskega okolja.

Obe strani sta izrazili zadovoljstvo, da je prvič po petih letih, ko je Slovenija polnopravna članica Nata, prišlo tudi do dvosmerne komunikacije s pomočjo video konference.

General James N. Matiss v tem letu zaključuje kariero vrhovnega poveljnika zavezniških sil za transformacijo. General mag. Šteiner se mu je ob zaključku konference zahvalil za vso podporo in pomoč, ter mu zaželel veliko uspehov v nadaljnji karieri in zasebnem življenju.

Foto: des Emil Jalovec