Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.12.2010

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske na srečanju z vojnimi poveljniki

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je danes, 28. decembra v prostorih Ministrstva za obrambo gostil vojne poveljnike '91. Srečanja sta se udeležila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in državni sekretar mag. Uroš Krek.

Prednovoletni čas je čas za obujanje spominov, tako so poveljniki pokrajinskih poveljstev Teritorialne obrambe obudili spomine na osamosvojitveno vojno.
V vojni za samostojno Slovenijo, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije in potrdila svojo neodvisnost, je pomembno vlogo odigrala prav poveljniška struktura tedanje Teritorialne obrambe, na čelu s poveljniki: takratni Republiški štab (RŠTO) je vodil generalmajor Janez Slapar, poveljnik 2. pokrajinskega štaba (PŠTO) v Novem Mestu je bil generalpodpolkovnik Albin Gutman, poveljnik 3. PŠTO v Kranju je bil brigadir Peter Zupan, 4. PŠTO v Postojni sta vodila polkovnik Franc Karel Anderlič in polkovnik Vojko Štembergar, 5. PŠTO v Ljubljani sta poveljevala polkovnik Miha Butara in polkovnik Janez Lesjak, 6. PŠTO v Novi Gorici je deloval pod poveljstvom brigadirja Bogdana Beltrama, 7. PŠTO v Mariboru je poveljeval brigadir Vladimir Miloševič, 8. PŠTO v Celju je vodil brigadir Viktor Krajnc, 1. specialni brigadi MORiS pa je poveljeval brigadir Anton Krkovič.

V okviru prednovoletnega srečanja so se poveljniki pokrajinskih poveljstev Teritorialne obrambe spomnili tudi na razglasitev rezultatov plebiscita pred dvajsetimi leti in počastili državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti naše države.

Povabljenim poveljnikom iz leta 1991 je spregovorila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

General Šteiner se je poveljniški strukturi iz zgodnjih devetdesetih let na pragu leta, v katerem praznujemo 20-letnico delovanja Slovenske vojske v samostojni Sloveniji, zahvalil, da si je prizadevala za domoljubje in uspeh, česar rezultat imamo danes.