Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.05.2011

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske na spomladanskih zasedanjih Vojaških odborov EU in Nata

Med 3. in 5. majem se načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner v Bruslju udeležuje spomladanskih zasedanj Vojaških odborov EU in Nata.
Na zasedanju Vojaškega odbora EU so načelniki generalštabov govorili o mednarodnih operacijah in misijah pod vodstvom EU. Obravnavali so operacijo Althea v Bosni in Hercegovini, protipiratsko operacijo Atalanta v Somaliji in operacijo v Ugandi ter priprave na humanitarno podporo v operaciji sil EUFOR v Libiji. Osrednja tema tokratnega zasedanja je bil koncept združevanja in souporabe (Pooling & Sharing) – iniciativa, katere glavni namen je izboljšati sodelovanje na področju skupnega razvoja, izgradnje in uporabe novih zmogljivosti v pogojih omejenih finančnih virov.
Na dvodnevnem rednem zasedanju Vojaškega odbora Nata so tokratne teme namenjene partnerjem – Gruziji, Ukrajini in Rusiji. Osrednji točki sta vodene operacije Nata in transformacijska vprašanja, ki jih usmerja Zavezniško poveljstvo za transformacijo (ACT). Načelniki se bodo v okviru zasedanja sestali tudi z generalnim sekretarjem Nata ter pregledali stanje na področju reform, ki trenutno potekajo v Natu in zajemajo reformo poveljniške strukture, agencij in struktur, sodelujočih pri izgradnji zmogljivosti.
Na področju operacij so načelniki obravnavali operacijo Unified Protector, ki jo Nato v sodelovanju s partnerji izvaja v Libiji na temelju resolucij VS OZN 1970 in 1973. Osrednje vprašanje je bilo usmerjeno v izboljšanje delovanja in zmanjševanje civilnih žrtev. Glede operacije ISAF v Afganistanu so bila v ospredju vprašanja napredka na področju tranzicije in prenosa odgovornosti za varnost posameznih območij na afganistanske oblasti in njihove varnostne sile. Razprava je tekla tudi o kratko- in srednjeročnih aktivnostih, s težiščem na vlogi vojaškega elementa pri zagotavljanju dolgoročne varnosti in stabilnosti v Afganistanu (sinhronizacija naporov sil ISAF in ANSF). Poveljnik Zavezniškega poveljstva za transformacijo je v svojem prispevku predstavil trenutne aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja ter izgradnje zmogljivosti z uporabo večnacionalnih in inovativnih pristopov.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je zasedanje izkoristil tudi za srečanje z novimi načelniki generalštabov sosednjih držav – Republike Avstrije, Republike Hrvaške in Republike Italije.