Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.07.2011

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske bo obiskal študente na vojaški praksi

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner bo v četrtek, 21. julija, obiskal študente Fakultete za družbene vede smeri obramboslovja, ki se v organizaciji Centra za usposabljanje Vipava udeležujejo vojaške prakse.
Usposabljanje, letos že šestič po vrsti, poteka od 11. do 29. julija, udeležuje pa se ga 76 študentov prvega in tretjega letnika, od tega 17 študentk in 59 študentov. Vojaška praksa kot izbirni predmet pomeni obveznost študentov v okviru študijskega programa na fakulteti, uspešno opravljena praksa vsa štiri leta študija pa je tudi izpolnjen pogoj za morebitno nadaljevanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike.
Predstavnike medijev vabimo, da del vojaške prakse, ki se ga bo udeležil tudi general Šteiner v Vipavi 21. julija, spremljajo po naslednjem programu:

09.45–09.55  Sprejem predstavnikov medijev (prijavnica Vojašnice Janka Premrla - Vojka, Beblerjeva 28, Vipava)
10.00–10.05 Sprejem načelnika Generalštaba Slovenske vojske s častmi (Vojašnica Janka Premrla - Vojka, Beblerjeva 28, Vipava)
10.05–10.10  Predstavitev aktivnosti predstavnikom medijev (poveljnik Centra za usposabljanje)
10.10–11.30 Spremljanje usposabljanja po programu vojaške prakse (Vojašnica Janka Premrla - Vojka, vadišče in strelišče Mlake)

Vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, 041 959 179