Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.05.2015

Načelnik generalštaba se udeležuje zasedanja Vojaškega odbora EU in Vojaškega odbora Nata v Bruslju

Od ponedeljka, 18., do četrtka, 21. maja, se načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman v Bruslju udeležuje zasedanja Vojaškega odbora EU in Vojaškega odbora Nata v sestavi načelnikov generalštabov.

Vsebina zasedanja Vojaškega odbora EU je bila težiščno vezana na junijski Evropski svet, s poudarkom na sodelovanju EU–Nato. Glede na aktualno varnostno situacijo v evropski soseščini in v Evropi sami, pri čemer je 22 članic EU istočasno tudi članic Nata, so načelniki izrazili konkretna pričakovanja od Evropskega sveta ter izpostavili pomen sodelovanja EU z Natom. Načelnike je v imenu visoke predstavnice Mogherini nagovoril generalni sekretar EEAS ambasador Le Roy, ki je predstavil poglede EEAS do Evropskega sveta. V nadaljevanju je predstavnica predsednika Tuska ga. Kionka, predstavila tudi poglede predsednika Sveta glede obrambnih vprašanj na junijskem svetu.

Načelniki so bili seznanjeni s stanjem na vojaških operacijah in misijah ter o poteku priprav na vojaško operacijo v Sredozemlju. Drugega dela zasedanja so se udeležili tudi načelniki generalštabov partnerskih držav, ki sodelujejo v vojaških svetovalnih misijah in misijah za usposabljanje (“EU Training and Advisory Missions”) v Maliju, Srednjeafriški republiki in Somaliji. Načelnik Generalštaba ukrajinske vojske je predstavil razmere v regiji in njegovo videnje potreb po angažiranju EU pri reševanju krize v Ukrajini. Načelniki so bili seznanjeni z napredkom na področju hitrega odzivanja ter poteku revizije nabora sil.

Izvršni direktor Evropske obrambne agencije g. Domecq je predstavil potek projektov, ki jih izvaja agencija ter njegova pričakovanja od Evropskega sveta.

Načelniki generalštabov so izvolili naslednjega generalnega direktorja EUMS finskega generalmajorja Pulkkinena, ki bo maja 2016 zamenjal generalmajorja Wosolsobeja.
Zasedanje, na katerem so sodelovali tudi oba strateška poveljnika Nata, Vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo general Phillip Breedlove in Vrhovni poveljnik zavezniških sil za transformacijo general Jean-Paul Palomeros ter predsedujoči Vojaškemu odboru EU general Patrick de Rousiers, je še zadnjič v svojem mandatu vodil predsedujoči Vojaškemu odboru Nata general Knud Bartels.

Na dvodnevnem zasedanju Vojaškega odbora Nata pa so načelniki generalštabov v okviru posameznih srečanj razpravljali o akcijskem načrtu pripravljenosti (Readiness Action Plan), operaciji Resolute Support v Afganistanu, pobudi o partnerski povezljivosti (Partnership Interoperability Initiative), silah Kfor na Kosovu, vojaškem sodelovanju z Ukrajino in Gruzijo ter vojaških strateških smernicah Nata za prihodnost.

Glavni poudarki zasedanja so bili implementacija akcijskega načrta pripravljenosti in njegovi vplivi na Zavezništvo. V razpravi so načelniki ocenjevali trenutni napredek implementacije načrta, razpravljali so o potencialnih izzivih pri njegovi implementaciji ter podajali usmeritve za nadaljnje delo.

Zasedanje so načelniki nadaljevali v formatu s posameznimi partnerskimi državami, kjer so načelnike seznanili s spremembami na področju organizacije in izvajanja Natovih vaj in s trenutnim stanjem v okviru priprav na vajo visoke prepoznavnosti »Trident Juncture 2018«. Ključna vsebinska točka zasedanja je bila namenjena razpravi o izboljšanju pogojev za sodelovanje partnerjev na Natovih vajah.

Na področju operacij Odločna podpora - »Resolute Support Mission« in KFOR so načelnike seznanili s trenutno politično in varnostno situacijo v Afganistanu in na Kosovu ter razpravljali o potencialnih izzivih v nadaljnjem obdobju.

V partnerskih formatih so se načelniki ločeno sestali z načelnikoma ukrajinske in gruzijske vojske, kjer sta jih načelnika seznanila s trenutno varnostno situacijo v državah, razpravljali pa so o potencialnih možnostih za nadgradnjo sodelovanja Nata z Ukrajino in Gruzijo.

Strateška razprava je bila posvečena usmeritvam načelnikov za pripravo dopolnilnih usmeritev strateškima poveljnikoma pri realizaciji zahtev, ki izhajajo iz novega cikla procesa obrambnega planiranja in ravni ambicij, zapisanih v novih Političnih usmeritvah (Political Guidance 2015). 

V zaključku zasedanja so načelnike seznanili še s predlogi za izboljšanje procesa generiranja sil, dosežki na področju izboljšanja izmenjave obveščevalnih informacij med zaveznicami ter zaveznicami in partnerskimi državami Mediteranskega dialoga (MD) ter realizacijo odločitve vojaškega odbora o izboljšanem vojaškem sodelovanju z državami MD.

Načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja dr. Andreja Ostermana je med zasedanji spremljal vojaški predstavnik pri Nato in EU generalmajor Alan Geder, generalmajor dr. Osterman pa je bil tudi na uradnem sprejemu pri stalnem predstavniku Republike Slovenije pri zvezi Nato, njegovi ekscelenci Andreju Benedejčiču.