Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.09.2011

Na vaji v Nemčiji bo potekalo preverjanje končnih operativnih zmogljivosti 20. motoriziranega bataljona

Med 3. in 27. oktobrom bo v Večnacionalnem združenem centru za usposabljanje v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji potekala pod okriljem ameriške kopenske vojske v Evropi (USAREUR-US Army Europe) mednarodna vaja enot zavezništva Silver Shield 2011, na kateri bo sodelovalo tudi okoli 650 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske z več kot 100 bojnimi in nebojnimi vozili. Na vajo bodo napoteni 20. motorizirani bataljon in pripadniki 670. logističnega bataljona, 17. bataljona vojaške policije, 14. inženirskega bataljona in 460. artilerijskega bataljona. Poveljujoči slovenskemu kontingentu na vaji je namestnik poveljnika 1. brigade polkovnik Klemen Medja.

V okviru vaje bo potekalo preverjanje končnih operativnih zmogljivosti 20. motoriziranega bataljona, ki bo v letu 2012 nosilna enota lahke bataljonske bojne skupine Slovenske vojske in bojne skupine EU. Na vaji bo Slovenska vojska preverila tudi usposobljenost svoje logistične enote pri zagotovitvi podpore delovanj, prav tako pa bodo pripadniki 460. artilerijskega bataljona s top havbicami 155 mm prvič izvedli bojno streljanje na večjih razdaljah, kar vadišče v Republiki Sloveniji ne dopušča.

Vaja brigadnega nivoja z okoli 7.000 pripadnikov zavezniških vojsk bo vključevala celoten spekter operacij, od obrambnih in napadalnih do stabilizacijskih in podpornih delovanj, in bo večja dvostranska brigadna vaja zavezništva v Evropi. 20. motorizirani bataljon bo na vaji vključen v zračno desantno brigado, ki jo sestavljata dve bataljonski padalski bojni skupini, izvidniški bataljon, artilerijski bataljon, bataljon za bojno podporo in logistični bataljon, podporo iz zraka pa izvaja helikopterski bataljon.

Scenarij vaje opredeljuje izvedbo zračnega desanta brigade v času omejene vidljivosti z namenom zasesti in obdržati ključni teren 72 ur. Pri tem bodo enote Slovenske vojske kot del brigade najprej izvajale obrambe aktivnosti, za tem podpirale zračni manever in v nadaljevanju skupaj z zavezniki prešle v napad.

Včeraj, 29. septembra, je iz celjske vojašnice na vajo že odpotovala predhodnica, ki bo zagotovila logistične pogoje za izvajanje vaje pred prihodom glavnine slovenskega kontingenta.