Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.11.2009

Na vaji Svizec se zaključuje preverjanje enot

Včeraj, 10. novembra, se je na osrednji vaji SV »Svizec 09« v vojašnici Cerklje ob Krki nadaljevala afirmacija mobilne bolnišnice Role 2 LM in 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, ki jo izvajajo pripadniki poveljstva Kopenske komponente Nata iz Madrida.
V Role 2 LM preverjajo postopke oskrbovanja večjega števila poškodovancev naenkrat in aktiviranje epidemiološkega centra, v 18. bataljonu pa preverjajo postopke pripadnic in pripadnikov ob odkritju miniranega improviziranega laboratorija, ob okvari na sistemu za dekontaminacijo in ob grožnjah vojaka z orožjem ostalim pripadnikom enote. Obe enoti bosta skupaj z Brigado zračne obrambe in letalstva preverjeni tudi iz postopkov v primeru alarmiranja ob zračnem napadu.
V ponedeljek, 9. novembra, so pripadniki Poveljstva sil SV na vaji izvedli nacionalno preverjanje obeh enot, kjer so ocenili, da je pripravljenost ustrezna. V Role 2 LM so preverjali odzivnost zdravniškega osebja in postopke oskrbe ponesrečencev v različnih situacijah. Oskrbovali so poškodovanca z odtrganino uda, ki jo povzroči eksplozija mine in več različnih poškodb, ki nastanejo v prometni nesreči. V 18. bataljonu pa so preverjali postopke vojakinj in vojakov v primeru eksplozije cisterne in kontaminacije območja s kemično snovjo, sprejetja beguncev s kontaminiranega območja in ustreznost varovanja dekontaminacijske postaje ter postopke ob naletu vozila na mino in način nudenja prve pomoči poškodovancu.