Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.12.2010

Na vaji Preskok preverili pripravljenost motoriziranega voda za delovanje v Kforju

V sredo, 29. decembra, so bili pripadniki motoriziranega voda 20. motoriziranega bataljona premeščeni v Mitrovico na Kosovu, kjer so se pridružili pripadnikom motorizirane čete 22. slovenskega kontingenta Kforja, ki bodo do 5. januarja opravljali redne naloge v Mitrovici.
Po uspešno opravljenih skupnih patruljiranjih in opazovanjih gibanja čez največja mosta na reki Ibar so s postrojem v bazi Belvedere končali naloge v Mitrovici ter se s helikopterjema SV cougar v četrtek, 30. decembra, vrnili v matično enoto v Celje.
S to vajo je Poveljstvo sil SV preverilo alarmiranje in pripravo voda za premeščanje po zraku s helikopterjema cougar iz Slovenije na območje delovanja Kforja na Kosovo, postopke umestitve voda v strukturo 22. slovenskega kontingenta ter krajše usposabljanje za opravljanje nalog v Kforju. Vaja je potekala skladno z načrtom in brez posebnosti. Dosegli so pričakovane rezultate in visoko stopnjo izurjenosti za morebitno dopolnjevanje sil iz Slovenije na območje delovanja slovenskega kontingenta na Kosovu.

Prihod motoriziranega voda 20. MOTB v Mitrovico na Kosovu

Izkrcanje pripadnikov in bojne opreme iz helikopterja SV cougar

Skupaj s pripadniki SVNKON 22 Kfor na opazovalni točki na največjem mostu v Mitrovici

Pred vrnitvijo v domovino je skupni postroj nagovoril poveljnik SVNKON 22 Kfor podpolkovnik Boris Rutar.

Po uspešno opravljenih nalogah so se s helikopterjema SV cougar vrnili v Slovenijo.