Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.10.2016

Na Trgu svobode v Mariboru slovesnost ob koncu šolanja častnikov Slovenske vojske

V petek, 30. septembra, je na Trgu svobode v Mariboru potekala slovesnost ob koncu šolanja častnikov Slovenske vojske v šolskem letu 2015/16. Prireditve sta se med drugimi udeležila ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman. V šolskem letu 2015/16 je šolanje uspešno končalo 47 slušateljev v Šoli za častnike, 13 slušateljev na štabnem šolanju in 15 slušateljev na višjem štabnem tečaju v Poveljniško-štabni šoli. Diplomanti omenjenih šol so v času šolanja usvojili znanja in oblikovali vojaške vrednote, ki jim bodo omogočale uspešno delovanje v različnih okoljih in sodelovanje z različnimi akterji.

V uvodu je zbrane nagovoril brigadir Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol, ki je izpostavil vojaški poklic, v katerem je eden od osnovnih elementov voditeljstvo. Voditeljstvo je v resnici način delovanja vojske in odločilen del kolektivnega uspeha danes in jutri. Dejal je, da se skupaj spreminjamo, da bi se prilagodili spremembam vse bolj zapletenega in negotovega okolja, ki zahteva pametnega, pogumnega, čvrstega in značajnega voditelja. Učiti se je treba hitro, sprejemati zdrave odločitve in učinkovito upravljati spremembe. Vnaprej določenih rešitev v takšnem okolju ni. To zahteva prilagajanje in inovativnost misli, pripravljenost za preudarno sprejemanje tveganja. Zahteva sposobnost prilagajanja, temelječo na razumevanju okolja.

Brigadir je izpostavil, da tako v miru kot v vojni voditeljstvo od nas zahteva osebno zavezanost, stalno učenje in samoocenjevanje. Biti voditelj ne pomeni ukazovati, temveč pomeni zaslužiti si spoštovanje. Pomeni voditi z osebnim zgledom, ustvarjati pozitivno klimo in tako navdihovati ostale ter svojo enoto izgraditi do odličnosti. Brigadir je še dodal, da ni učnega programa, ki bi lahko vojaka pripravil na vse izzive prihodnosti in da bodo na svoji vojaški poti zagotovo delali tudi napake. Poštene napake. Soočili se bodo s težkimi dilemami in odločitvami. Ampak to vse je del procesa učenja umetnosti voditeljstva.

O časti in generalu Maistru, ki je za mesto Maribor velikega pomena, ter o življenju na meji in dejstvu, da je Maribor zmeraj bilo mesto na meji, pa je zbranim spregovoril župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, ki je bil vidno navdušen nad izvedbo promocije častnikov Slovenske vojske na Trgu svobode.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v svojem nagovoru izrazila prepričanje, da sta kakovostno izobraževanje in usposabljanje eden od temeljnih pogojev za nadaljnji razvoj ter usposobljenost in pripravljenost Slovenske vojske. Kot je dejala, bodo morali novi častniki že kmalu pokazati strokovno znanje, hkrati pa bodo odgovorni za usposabljanje in delo podrejenih vojakov in podčastnikov. Izpostavila je, da se ob izpolnjevanju nalog lahko soočijo s težkimi odločitvami, pri čemer nikoli ne smejo pozabiti, da poskrbijo za pripadnike enote in njihovo zdravje.

Ministrica je čestitala tudi častnikom in častnicam, ki so končali štabni in višještabni tečaj. Izpostavila je, da nove dolžnosti prevzemajo v času pomembnih sprememb v varnostnem okolju, kar se je med drugim lani odrazilo v valu beguncev in migrantov, ki so prehajali naše ozemlje. Ocenila je, da je bila podpora Slovenske vojske Policiji opravljena z odliko in poudarila prizadevanja, da bodo obrambna strategija in obrambne sile takšne, da se bodo sposobne odzvati na kakršenkoli izziv s čim manj prilagoditvami. Ministrica je kot spodbudno navedla dejstvo, da je vladi uspelo zaustaviti padanje obrambnih izdatkov in del sredstev uspelo nameniti tudi raziskovalnim projektom. Obenem je izpostavila, da so za uspešno delovanje Slovenske vojske pomembni predvsem dobri in kompetentni vojaški voditelji, ki so sposobni razmišljanja v kompleksnem okolju, hitrega prilagajanja spremembam in izgradnje enote za uspešno izvedbo nalog.

V imenu vseh slušateljev se je izvajalcem programov zahvalila najboljša slušateljica višjega štabnega tečaja majorka Nina Raduha, ki je poudarila pomen znanja posameznika za uspešno delo v enotah Slovenske vojske. Kot je dejala, pa je za izvedbo vojaških nalog pomembno tudi in predvsem skupinsko delo, pri čemer so se slušatelji med študijem zelo povezali. 

Prejemniki bronaste plakete v Šoli za častnike:

– v 26. generaciji poročnik BENJAMIN  NAJVIRT

– v 27. generaciji poročnik MATEJ  PERGER

– v 28. generaciji poročnik DAVID  GRAJŽL

Prejemniki srebrne plakete v Šoli za častnike:

– v 26. generaciji poročnik UROŠ  HORVAT

– v 27. generaciji poročnik LUKA  NEMEC

– v 28. generaciji poročnik ALEŠ  SINIČIČ 

Prejemniki zlate plakete za najboljšega slušatelja Šole za častnike:

– v 26. generaciji poročnik LAN NEMANJA JANKOVIČ

– v 27. generaciji poročnica ANA GRUBAR

– v 28. generaciji poročnica JANA  ŽERDONER

Prejemnika bronaste plakete Poveljniško-štabne šole:

– stotnik DAMJAN  ŠTRUCL 

– nadporočnik LUKA  NARAD

Prejemnika srebrne plakete Poveljniško-štabne šole:

– major ROBERT  FRANK 

– nadporočnik ZORAN  LESKOVŠEK

Prejemnik zlate plakete za najboljšega slušatelja štabnega šolanja:

– nadporočnik TILEN KAVČIČ

Prejemnica zlate plakete za najboljšega slušatelja višjega štabnega tečaja:

– majorka NINA RADUHA

Foto: Daniel Mlakar, OOJ GŠSV

Video posnetki (youtubeMORS): Brane Petrovič, MORS

Flash is required!

- brigadir Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol


Flash is required!

- župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec


Flash is required!

- Ministrica za obrambo Andreja Katič