Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.01.2016

Na Šoli za častnike začelo šolanje 49 kandidatov

V ponedeljek, 4. januarja, je na Šoli za častnike (ŠČ) Centra vojaških šol v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi začelo šolanje 49 kandidatov za častnika. Šolanje se prvič izvaja po novem programu Temeljnega vojaškega usposabljanja in Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike ter specializacijo, kar bo potekalo do konca decembra 2016.

Pred pričetkom šolanja so kandidati za častnike opravili Temeljno vojaško usposabljanje (TVSU) za vojaka ali Prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) ter selekcijo za Šolo za častnike. Druga faza, ki trenutno poteka in traja 4 tedne, pa se izvaja po programu, ki omogoča pridobivanje ključnih veščin in znanj, katera so nujna za nadaljevanje šolanja po programu Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SVIU) kandidatov za častnike Slovenske vojske. Ta faza obenem zagotavlja poenotenje znanj in veščin ter pripravo vseh kandidatov, ki bodo šolanje nadaljevali po programu SVIU kandidatov za častnike, za doseganje čina poročnika in splošne vojaške evidenčne dolžnosti (VED) častnik 51000. Poudarek je na predmetih oborožitev pehotnega oddelka s poukom streljanja (OPOPS) in osnove taktike pehote (TAK). V prvem tednu bodo kandidati pridobili osnovna teoretična znanja, ki jih bodo v naslednjih treh tednih utrdili skozi prakso na streliščih in vadbiščih Slovenske vojske.

Kandidate je v uvodu pozdravil poveljnik Šole za častnike polkovnik Boštjan Baš, ki je poudaril pomen častniškega poklica in pomembnost znanj, ki jih bodo pridobili skozi celotno šolanje za svoj nadaljnji razvoj.

Kandidati za častnike so v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi pričeli s predmeti…

… oborožitev pehotnega oddelka…

… s poukom streljanja in…

… osnove taktike pehote.

Kandidati za častnike pri delu s sredstvi zvez.