Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.06.2018

Na pravem mestu ob pravem času

Logistična brigada Slovenske vojske praznuje

V Vojašnici Petra Petriča v Kranju je v petek, 29. junija, potekala slovesnost ob dnevu Logistične brigade in dnevu oklepno-mehaniziranih enot Slovenske vojske.

Prisotne na slovesnosti je ob tej priložnosti nagovoril poveljnik sil Slovenske vojske  brigadir Milko Petek: »Spoštovani pripadnice in pripadniki Logistične brigade, ob vašem dnevu, dnevu Logistične brigade in dnevu oklepno-mehaniziranih enot, bi sem vam rad predvsem zahvalil. Vsakemu od vas za vaš prispevek in vaš trud. Garali ste in zaslužite zahvalo. Ste naša izredno pomembna komponenta. Z zagotavljanjem učinkovite logistične podpore vsem enotam Slovenske vojske, doma in v tujini, prispevate k zagotavljanju nacionalne varnosti, zagotovitvi delovanja in promociji Slovenske vojske. Ste ena redkih enot, ki je ves čas v fazi delovanja in hkrati izvaja tudi konsolidacijo, lastno usposabljanje, izobraževanje, urjenja, vaje itd. Izredno cenim vaše strokovno in predano opravljanje dela. V zadnjem letu ste v času izgradnje, usposabljanja in dousposabljanja ter preverjanja Bataljonske bojne skupine poskrbeli, da so bila materialna sredstva zagotovljena, ustrezno pripravljena in pregledana ter z Namensko logistično četo uspešno sodelovali znotraj omenjene zmogljivosti.« Poveljnik sil brigadir Milko Petek je poudaril tudi, da so pripadniki Logistične brigade uspešno poskrbeli za dvig operativnosti bojnih vozil, izvedli vajo Beli žrebec, pri kateri so sodelovali z logističnimi enotami ameriških oboroženih sil, in uspešno izvedli vpoklic pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve, ter izpostavil številne druge naloge, ki so jih v preteklem obdobju uspešno opravili pripadnice in pripadniki brigade. »Razvoj vojaške logistike ni nikoli zaključen proces, ki je odvisen od vrste dejavnikov, zaradi česar je izredno pomembno, da ima prilagodljive, profesionalne in visoko strokovno usposobljene pripadnike, ki skrbijo za svoje nenehno izobraževanje ter izmenjujejo svoje znanje in izkušnje z drugimi domačimi in tujimi strokovnjaki z različnih strokovnih področij dela. Le tako lahko logistična enota sledi razvoju in spremembam na področju vojaške logistike še posebej v tem času, ko se usposabljanja in vojaške vaje ter mirovne operacije in misije neprekinjeno izvajajo na različnih koncih sveta,« je med drugim dodal brigadir Petek, ki je nagovor prisotnim sklenil z besedami, da imajo pripadniki Logistične brigade dovolj znanja, hrabrosti in izkušenj, da bodo na pravem mestu ob pravem času tudi v prihodnje.

Poveljnik Logistične brigade polkovnik Vincenc Arko je poudaril, da je logistika ključna komponenta Slovenske  vojske in da brez logistike ne bi bilo mogoče opraviti prav nobenega premika, transporta ali druge aktivnosti. »Danes praznujemo dan brigade, ki ima v svoji sestavi številne predane, iznajdljive in odlične pripadnice in pripadnike ter številna tehnično izjemno zahtevna materialna sredstva. Zaznamujemo dan brigade, ki s svojimi pripadnicami in pripadniki, pa najsi bomo civilne ali vojaške osebe, vsakodnevno, brez predaha, brez operativnih ciklov in po svojih najboljših močeh, opravljamo naloge našega poslanstva. Mi Slovenski vojski zagotavljamo logistično podporo na vseh področjih vojaške logistike tako doma kot v tujini. Ob tem zagotavljamo tudi zelo pomembne zmogljivosti premične logistike v sestavi namensko oblikovanih bojnih skupin in ravno eden takšnih večjih sestavov prav te dni prestaja zahtevno preverjanje – trdno verjamem, da bo uspešen,« je dejal polkovnik Arko, ki je med drugim poudaril, da »imamo v sestavi Logistične brigade tudi enoto in pripadnike oklepno-mehaniziranih enot. Imamo naše tankiste, ki s trudom in požrtvovalnostjo ohranjajo in krepijo zmogljivosti oklepnih enot Slovenske vojske ter ohranjajo njihovo tradicijo. Veliki napori se vlagajo v krepitev usposobljenosti tankovskih posadk in ohranjanja delovanja tehnike. Na tem mestu izpostavljam res uspešno in odmevno delovanje vas, naših tankistov, v Večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti (JMRC) v nemškem Hohenfelsu, kjer dajete vetra tudi vsaj na papirju superiornejšim udeležencem vaj.« Poveljnik Logistične brigade polkovnik Vincenc Arko je dejal, da »na tem mestu izrekam čestitke, priznanje, pohvale in zahvale vsem vam, ki ste v zadnjem letu korektno, pošteno in odgovorno opravili prejete naloge ter še posebej tistim, ki so stopili korak naprej in storili nekaj več za brigado, Slovensko vojsko, sodelavce in soborce. Bodite ponosni na vaše delovanje v zadnjem letu.«  

Že šestnajst let je minilo, odkar je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina, ki je imela nalogo postaviti temelje za delovanje Poveljstva enot za podporo. Enota se je skozi leta razvila v učinkovito logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse enote tako doma kot v tujini. Logistična brigada, ki jo sestavljajo pripadniki 157. logističnega polka, 670. logističnega polka, Vojaške zdravstvene enote in Inženiringa, je skozi preoblikovanje leta 2013 nastala iz tega poveljstva. Glavno poslanstvo Logistične brigade, ki dan enote praznuje 1. julija, je zagotavljanje delovanja Slovenske vojske doma in v tujini.

Na slovesnosti, ki so jo s kulturnim programom popestrili trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske ter Marko in Mirjam Vene iz Glasbene šole Kranj, so podelili tudi bronaste medalje in pohvale poveljnika Logistične brigade Slovenske vojske. Slovesnost, ki jo je povezovala višja vojaška uslužbenka XII. razreda Irena Turin, se je končala z druženjem vseh prisotnih.

Fotografije: VVU XI. r. Rajko Petek, OOJ