Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.01.2012

Na Poveljniško-štabni šoli predaval veleposlanik Suverenega malteškega viteškega reda

V sredo, 18. januarja 2012 je slušateljem več vrst šolanj na Poveljniško-štabni šoli kot gostujoči predavatelj predaval veleposlanik Suverenega vojaškega hospitalnega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca princ Mariano Hugo Windisch-Graetz. Veleposlanik je s svojim zanimivim nastopom in s predvajanjem krajšega filma predstavil zgodovino Reda in njegovo današnje humanitarno poslanstvo po svetu. Slednje ima za cilj pomoč starejšim, invalidom, beguncem, otrokom, brezdomcem, neozdravljivim bolnikom in okuženim z gobavostjo na petih celinah sveta, ne glede na vero. Ravno tako pa Red pomaga tudi žrtvam naravnih nesreč, epidemij in prizadetim v oboroženih spopadih.
Suvereni malteški viteški red ima od leta 1994 status stalnega opazovalca v Generalni skupščini združenih narodov, svoje stalne delegacije pa ima akreditirane v Evropskem centru Združenih narodov, Svetu Evrope, Evropske skupnosti, UNESCU, Mednarodnem inštitutu za človekove pravice in Mednarodnem odboru Rdečega križa. Red vzdržuje diplomatske odnose s približno sto državami, med njimi tudi s Slovenijo.