Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.06.2015

Na Postojnskem že četrto usposabljanje v nizu Trden dokaz – Rock Proof

Prva brigada Slovenske vojske nadaljuje skupno usposabljanje s 173. zračno-desantno brigado Kopenske vojske ZDA (173rd Airborne Brigade Combat Team – 173. ABCT). Po uspešnem streljanju z mitraljezi, vpetimi na kolesna oklepna vozila HMMWV in Valuk, decembra 2013, po terenskem usposabljanju na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna spomladi 2014 ter ob podpori drugih enot in rodov Slovenske vojske tudi konec leta 2014 končuje 10. pehotni polk v petek, 3. julija, še eno skupno usposabljanje s pripadniki 2. bataljona 503. polka ameriških oboroženih sil.

Tudi tokratno usposabljanje Trden dokaz 4 (Rock Proof 4), na katerem se od ponedeljka, 22. junija, skupaj usposablja približno 300 pripadnikov, je namenjeno izmenjavi znanja in izkušenj med vojskama, največji poudarek pa je na povezljivosti enot ter souporabi zmogljivosti in vojaške infrastrukture. Usposabljanje poteka v obliki situacijskih taktičnih vaj, končuje pa se z oddelčnimi taktičnimi vajami z bojnim streljanjem.

Med terenskim usposabljanjem poteka tudi preverjanje usposobljenosti pehotnih oddelkov 10. pehotnega polka za opravljanje nekaterih kolektivnih nalog, kot so taktični premik, odziv ob stiku z nasprotnikom, oskrba in evakuacija ranjenih v sodelovanju z mitralješkim oddelkom in oddelkom minometov 60 mm ter napad na objekt in izmik. Prva četa polka s tem usposabljanjem dosega pomemben mejnik v operativnem ciklu oblikovanja motorizirane bataljonske bojne skupine Slovenske vojske. Izpolnjuje namreč pogoje za začetek usposabljanja vodov, ki bo svoj vrhunec doseglo oktobra na usposabljanju Trden dokaz 5.