Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.03.2015

Na Pokljuki poteka 8. mednarodni zimski tabor podčastnikov Nata in partnerskih vojska

Skladno s Programom aktivnosti podčastniškega zbora Slovenske vojske za leto 2015 in z namenom intenziviranja aktivnega mednarodnega sodelovanja v okviru partnerstva se je v petek, 20. marca, s prihodom 24 udeležencev iz 12 držav na Pokljuki začel 8. mednarodni zimski tabor. Da bo izvedba tabora na najvišjem možnem nivoju, bodo poleg slovenskih inštruktorjev skrbeli tudi predavatelji s štirih Natovih poveljstev.

Načrt izvedbe tabora temelji na ideji vključevanja podčastnikov partnerskih vojska v skupno načrtovanje nadaljnjega razvoja, medsebojnega sodelovanja in izgradnje primerljivega podčastniškega zbora nacionalnih oboroženih sil.

Načrtovane aktivnosti bodo v tednu dni izvedbe vsebovale uravnotežen odnos predavanj, praktičnega dela, kritičnega razmišljanja in skupinskega dela udeležencev. V sklopu dopolnilnih aktivnosti se bodo udeleženci lahko seznanili tudi z zgodovinsko, kulturno in vojaško dediščino Republike Slovenije.

Do 27. marca bodo udeleženci utrjevali mednarodno sodelovanje podčastniških zborov partnerstva, zviševali raven znanja in vojaških veščin, izmenjavali medsebojne izkušnje ter spodbujali nadaljnji razvoj podčastniških zborov vojska udeleženk.

Mednarodni zimski tabor podčastnikov je namenjen pripadnikom oboroženih sil članic Nata in partnerskih vojska v regiji, in sicer podčastnikom ravni OR6–OR8 po standardu Nata oziroma činu višji vodnik in višje. Zaželeno je, da imajo udeleženci večletne delovne izkušnje kot poveljniki, enotovni podčastniki, inštruktorji ali štabni podčastniki.

Glavni podčastnik Slovenske vojske štabni praporščak Igor Tomašič je aktivnost označil kot enkratno priložnost za nadaljnjo uveljavitev in potrditev podčastniškega zbora Slovenske vojske kot kredibilnega in aktivnega partnerja v okviru zavezništva in regije. Slovenska vojska se bo predstavila kot sodobno organizirana, interoperabilna in kooperativna oborožena sila.