Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.08.2012

Na nalogah v mednarodnih operacijah in misijah v tujini je 425 pripadnic ter pripadnikov Slovenske vojske

Slovenska vojska sodeluje v osmih mednarodnih operacijah in misijah v tujini, kjer svoje naloge opravlja 425 pripadnic ter pripadnikov SV. Najštevilčnejši slovenski kontingent je na Kosovu v silah Kfor, v katerih je 297 pripadnikov, v Afganistanu je v silah Isaf kontingent z 88 pripadniki, v Bosni in Hercegovini v okviru mednarodne operacije Euforja in Natovem poveljstvu v Sarajevu deluje 18 pripadnikov, na mirovni misiji Unifila v Libanonu je 14 pripadnikov Slovenske vojske, modre čelade v dveh vojaških opazovalnih misijah ZN v Siriji nosijo štirje pripadniki, Slovenska vojska ima svojega predstavnika tudi v poveljstvu pomorske operacije EU Atalanta v Northwoodu v Veliki Britaniji, v Natovem Vojaškem uradu za povezave v Beogradu v Srbiji delujeta dva pripadnika, v Natovem poveljstvu v Skopju v Makedoniji pa deluje en pripadnik Slovenske vojske.

Slovenska vojska sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah že od leta 1997. Do danes je bilo v 19 mednarodnih operacij in misij napotenih že 7573 pripadnikov ter pripadnic Slovenske vojske, nekateri so v njih sodelovali večkrat.

V Afganistanu, kjer Slovenska vojska deluje od marca 2004, je do danes sodelovalo 1000 slovenskih vojakov. Naloge trenutno opravlja 17. kontingent, ki ga bo oktobra zamenjal že 18. slovenski kontingent z 80 pripadniki. Težišče delovanja bo preusmerjeno v provinco Farah, kjer bo kontingent prevzel svetovanje in mentoriranje novemu pehotnemu bataljonu afganistanske vojske.

Glavni nalogi slovenskih pripadnikov sta svetovanje afganistanski vojski in mentoriranje njenih pripadnikov. Svetovanje se izvaja na različnih ravneh – od svetovanja v najvišjih poveljstvih afganistanskih oboroženih sil, prek svetovanja in inštruiranja v vojaških izobraževalnih institucijah do svetovanja na korpusni ravni in v pehotnem kandaku oziroma bataljonu afganistanske vojske.

Na Kosovu, kjer v mednarodni operaciji Kforja pod vodstvom Nata Slovenska vojska deluje od januarja 2000, je do danes sodelovalo približno 4500 slovenskih vojakov. Naloge trenutno opravlja 25. kontingent Slovenske vojske. Glavnino kontingenta, ki je nastanjena v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći, predstavljata manevrska četa 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter manevrska četa 74. motoriziranega bataljona. V kontingentu so še logistični vod, pet skupin za povezavo in nadzor, helikopterski oddelek ter nacionalni podporni element. Nekaj pripadnikov delo opravlja tudi v poveljstvu operacije Kforja v Prištini in regionalnem poveljstvu Zahod v Peći. Septembra bo na Kosovo napoten že 26. slovenski kontingent s približno 300 pripadniki, prav tako pa bo tega meseca častnik Slovenske vojske prevzel dolžnost namestnika poveljnika sil Kfor.

V Bosni in Hercegovini, Libanonu, Siriji, Somaliji, Srbiji ter Makedoniji, kjer tudi sodeluje Slovenska vojska, se obseg sil in nalog letos ne bo spremenil.