Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.07.2014

Na Mačkovcu predstavitev Vojaškega tabora 2014

V četrtek, 17. julija, je na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli potekala predstavitev Vojaškega tabora 2014. Udeleženci tabora so za poveljujoči kader Slovenske vojske in predstavnike medijev prikazali premagovanje vodnih ovir z vrvnim mostom, premagovanje taktične steze in prikazno vajo delovanja učne čete. Tabor poteka od 7. do 19. julija na širšem območju Bohinjske Bele za študente fakultet in dijake srednjih šol. Na taboru, ki si ga je ogledal tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Dobran Božič, se udeleženci podrobno seznanijo z vojaškim življenjem in s posameznimi področji dela v Slovenski vojski, s poudarkom na usposabljanju v terenskih razmerah, hkrati pa jim tabor omogoča tudi opravljanje delovne prakse.


Generalmajor Dobran Božič upa, da je bil za vse udeležence tabor pozitivna izkušnja. »Ta teden si boste sicer verjetno zapomnili predvsem po dežju,« se je pošalil in resneje pristavil, da je namen tovrstnih taborov ljudem približati vojaški poklic in njegov glavni pomen. »Želimo povedati, da niso vojaki tisti, ki ustvarjajo vojne, ampak tisti, ki prinašajo mir.« Glavna naloga vojakov je po njegovih besedah pomagati ljudem, akcij, kot so jo uprizorili v četrtek, pa je bolj malo, pa še to v njih sodelujejo v glavnem specialne enote. Poudaril je še, da je ponosen tudi na kandidate za častnike, ki so na taboru sodelovali kot inštruktorji, in jih pohvalil: »Vsako leto ste boljši!« Za častnike je to priložnost, je še dodal, da si naberejo izkušnje, preden prevzamejo poveljevanje enotam. V taboru imajo po besedah generalmajorja Božiča mladi priložnost spoznati, kaj pomeni pravo vojaško življenje. Čeprav ni lahko, poudarja, je marsikaj mogoče premagati s kolegialnostjo, ki vlada med pripadniki Slovenske vojske. Veseli ga, da je odziv mladih, ki želijo sodelovati v taboru, vsako leto večji.


Letos sta v tabor, ki v organizaciji Šole za častnike poteka že petnajsto leto zaporedoma, vključena 102 udeleženca, od tega 56 deklet in 46 fantov. Udeleženci na taboru so študenti in dijaki z 22 različnih fakultet in srednjih šol, in sicer s Fakultete za družbene vede, Fakultete za varnostne vede, Teološke fakultete, Fakultete za šport, Fakultete za vede o zdravju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za organizacijske vede, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Visoke šole za tehnologijo polimerov, Fakultete za elektrotehniko, Veterinarske fakultete, Fakultete za gradbeništvo in Naravoslovno-tehniške fakultete ter Srednje trgovske šole Ljubljana, gimnazij iz vse Slovenije, Živilske šole, Srednješolskega centra Velenje, Srednje prometne šole, Srednje lesarske šole, Šolskega centra Krško Sevnica in Srednje elektro-računalniške šole.
 
 
Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, Oddelek za odnose z javnostmi SV