Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.06.2010

Na Brniku predstavili delo dežurne posadke helikopterja SV za reševanje

Danes, 11. junija, so pripadniki 15. Helikopterskega bataljona Slovenske vojske na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku medijem predstavili delo dežurne posadke helikopterja SV, ki je v pripravljenosti za reševanje v gorah oziroma izvajanje akcij v okviru helikopterske nujne medicinske pomoči (HENMP).
Predstavniki medijev so se tako seznanili s podatki o načinu dežuranja reševalne ekipe, postopkih alarmiranja in priprave na polet, z delom posadke in reševalcev pred, med in po reševalni akciji ter nevarnostih pri izvajanju tovrstnih akcij. Ogledali so si helikopter in opremo, ki se uporablja med reševanjem ter se pogovorili z dežurno posadko helikopterja in ostalimi člani reševalne ekipe (zdravnik letalec, reševalec letalec in policist reševalec). Ob koncu je reševalna ekipa poudarila pomembnost ustrezne pripravljenosti in opremljenosti planincev za varno hojo v gorah.
Sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči je ena izmed osnovnih nalog 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske. Za potrebe reševanja v gorah in težko dosegljivih predelih je na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsak dan v vidnem delu dneva v pripravljenosti helikopter Bell 412. Helikopter je opremljen z elektromotornim vitlom, ki omogoča dvig poškodovancev in reševalcev v helikopter, ter osnovno opremo za oživljanje.
Tričlanska posadka helikopterja je skupaj z reševalno ekipo v 15 minutni pripravljenosti na polet.
Helikoptersko reševanje v gorah zahteva zelo visoko stopnjo izurjenosti tako posadke helikopterja kot tudi reševalcev, saj se nesreče pogosto dogajajo v slabem vremenu in na težko dostopnih predelih, kar še dodatno otežuje samo reševanje. Vsaka še tako majhna napaka je lahko usodna za celotno ekipo in plovilo. V ta namen daje 15. helikopterski bataljon velik poudarek skupnemu usposabljanju z gorskimi reševalci – letalci ter ostalimi sodelujočimi v akcijah reševanja.
Za reševanje se uporablja posebna oprema, ki je izdelana v skladu z določenimi standardi in zahtevami, ki jih zahtevajo velike obremenitve in težki pogoji reševanja. Zelo pomembna je tudi komunikacija in usklajenost med reševalci in posadko helikopterja, saj se v primeru odpovedi radijskih zvez med seboj sporazumevajo s posebnimi znaki ob pomoči rok.
Dežurna posadka helikopterja Slovenske vojske pri posredovanjih sodeluje tudi z dežurno posadko Letalske enote Policije, s katero si delita naloge reševanja v gorah in helikopterske nujne medicinske pomoči (HENMP).
V letu 2009 je dežurna posadka posredovala  142-krat. Pri tem je naletela 182 ur in 25 minut, prepeljala 149 poškodovanih ali obolelih oseb, 326 reševalcev ter preko 10.000 kg opreme. Največ posredovanj (116) je bilo izvedenih v gorah, kjer je dežurna posadka naletela 154 ur in 25 minut. Ostala so bila izvršena v okviru helikopterske nujne medicinske pomoči (27 ur).
V letošnjem letu skupaj pa je do današnjega dne dežurna posadka 15. helikopterskega bataljona SV pri reševanju ponesrečencev z gora in pri izvajanju nujne medicinske pomoči posredovala 36 krat, pri čemer je prepeljala 41 poškodovanih ali obolelih oseb, 204 reševalcev ter 2590 kg medicinske opreme in naletela skupno 58 ur in 20 minut.

Foto: desetnik Emil Jalovec, GŠSV