Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.11.2010

Motorizirana četa slovenskega kontingenta KFOR premeščena na območje Mitrovice

V ponedeljek, 1. novembra, je bila motorizirana četa 22. slovenskega kontingenta KFOR premeščena na območje odgovornosti Mednarodne bojne skupine Sever, v bazo Belvédère pri Mitrovici/Mitrovice na Kosovu. Gre za običajno nalogo, kjer slovenski kontingent zagotavlja enoto taktične rezerve, katero lahko poveljnik mednarodnih sil KFOR neposredno uporabi na celotnem ozemlju Kosova. Tako je četa, drugič v zadnjem mesecu, napotena na nalogo izven svojega območja odgovornosti.

Pripadniki in pripadnice čete opravljajo naloge opazovanja dveh najpomembnejših mostov na reki Ibar, ki deli Mitrovico/Mitrovice na srbski in albanski del. Gre za varnostno najbolj tvegano območje na Kosovu, kjer pogosto prihaja do izzivanj in obračunavanj med sprtima stranema. Slovenski vojaki s stalno 24-urno prisotnostjo nadzorujejo vsakršne aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost in svobodo gibanja prebivalcev. V primeru poslabšanja varnostnih razmer je v pripravljenosti za takojšnje delovanje slovenski vod, ki v sodelovanju s pripadniki enot Kosovske policije in Eulexa posreduje na kriznem območju. Četa bo na nalogi ostala predvidoma do sobote, 6. novembra.