Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.11.2014

Motorizirana bataljonska bojna skupina uspešno opravila preverjanje bojne pripravljenosti

V četrtek, 13. novembra, je motorizirana bataljonska bojna skupina (MotBBSk) uspešno opravila preverjanje končnih operativnih zmogljivosti po Natovi metodi Combat Readiness Evaluation (CREVAL).

Na preverjanju končnih operativnih zmogljivosti je med 10. in 14. novembrom v Vojašnici generala Maistra v Mariboru ter na vojaških vadiščih Apače in Moškanjci sodelovalo okrog tisoč pripadnikov Slovenske vojske. Preverjanje je bilo razdeljeno v več faz, od pregleda enote v mariborski vojašnici do preverjanja enote na vadišču Apače in letališču Moškanjci ter sklepne analize s potrditvijo končne ocene pripravljenosti MotBBSk, ki je potrjena kot bojno pripravljena in lahko kadarkoli prevzame operativni cikel.
Pri preverjanju pripravljenosti sta sodelovala tudi predstavnika Združenega poveljstva za operacije Nata.

Slovenska vojska je s tem dosegla enega pomembnejših načrtovanih ciljev letos – oblikovanje ustrezno popolnjene in usposobljene taktične enote, namenjene izvajanju ofenzivnih, stabilizacijskih, defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj v vseh pogojih. Obenem je zavezništvu dokazala resnost in pripravljenost na prevzemanje skupne odgovornosti za kolektivno obrambo.
MotBBSk pod poveljstvom podpolkovnika Boštjana Močnika šteje 800 pripadnikov, sestavljajo pa jo poveljstvo, tri motorizirane čete, baterija za ognjeno podporo, namenska logistična četa, vod zvez, vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, protioklepni vod, izvidniški vod, vod za direktno obveščevalno podporo, lahki raketni vod zračne obrambe, bojni pionirski vod in oddelek za civilno-vojaško sodelovanje. Enota je naloge sposobna opravljati samostojno ali integrirana v višjo enoto zavezništva.
Nato je koncept bataljonske bojne skupine razvil zaradi specifičnih potreb razvoja zmogljivosti v manjših državah članicah. Slovenska vojska na ta način razvija sobojevanje različnih rodov in služb, ki je nujno potrebno za uspeh na sodobnem bojišču.

Fotografije:
1.-8.: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV
9.-12.: štabni vodnik Zvone Benko, 72. brigada

Flash is required!

podpolkovnik Drago Magdič, vodja nacionalne ocenjevalne komisije


Flash is required!

Poveljnik MotBBSk podpolkovnik Boštjan Močnik


Flash is required!

neposredni predstavnik SACEUR-ja, major Scott Richardson, član Nato ocenjevalne skupine