Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.03.2012

Ministrstvo za obrambo se vključuje v akcijo Očistimo Slovenijo 2012

Minister za obrambo Aleš Hojs je danes na Ministrstvu za obrambo sprejel organizatorje vseslovenske prostovoljne akcije Očistimo Slovenijo 2012 ter podprl njihova prizadevanja in cilje letošnje akcije.

Poudaril je, da bo v vseslovenski prostovoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekala v soboto, 24. marca 2012, aktivno sodelovalo tudi Ministrstvo za obrambo. K prostovoljni udeležbi v sobotni akciji bodo tako pozvani vsi zaposleni na Ministrstvu za obrambo, Slovenska vojska pa bo v akciji sodelovala tudi z materialnimi sredstvi. V dogovoru s posameznimi slovenskimi občinami bo Slovenska vojska ta dan angažirala okrog 1.000 pripadnikov in pripadnic, ki bodo z več kot 80 vojaškimi tovornimi vozili sodelovali pri čiščenju divjih odlagališč na 63 lokacijah po Sloveniji, in sicer na 9 lokacijah na Primorskem, 7 na Notranjskem, 4 v Ljubljani in njeni okolici, 15 na Gorenjskem, 14 na Dolenjskem, 4 na Koroškem, 9 na Štajerskem ter na eni lokaciji v Prekmurju. Drugi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske se bodo v akcijo vključili v svojih lokalnih okoljih.

Pred sobotno vseslovensko akcijo bodo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske očistili zemljišča, ki so v lasti Ministrstva za obrambo, vojašnice, skladišča ter druge objekte Slovenske vojske, pa tudi neposredno okolico teh objektov. Odpadke bodo zbirali ločeno in jih prenesli na zbirne kraje, ki jih bo določil organizator okoljske akcije.

K prostovoljni udeležbi v akciji Očistimo Slovenijo 2012 v svojih lokalnih okoljih bodo pozvani tudi zaposleni na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pripadniki različnih prostovoljskih ter drugih organizacij in društev na lokalnih ravneh, ki delujejo na področju zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.