Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.01.2012

Ministrstvo za obrambo ne izvaja povračilnih ukrepov zaradi sindikalnega dela

Navedbe predstavnikov Sindikata vojakov Slovenije, s katerimi enostransko opisujejo ravnanja Ministrstva za obrambo glede povračilnih ukrepov MO zaradi sindikalnega dela člana Sindikata vojakov Slovenije, ne držijo.
Pripadnik Slovenske vojske, ki ga navajajo sindikati, je z delodajalcem 23. januarja 2007 sklenil pogodbo o zaposlitvi za vojaka za obdobje od 23. januarja 2007 do 22. januarja 2012. V pogodbi o  zaposlitvi je določeno, da se pogodba lahko podaljšuje za enako obdobje, vendar ne dlje kot do 45. leta pripadnika. Citirana pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena za določen čas, zato je bil pripadnik skladno s prvim odstavkom 61. člena ZSSloV 14. decembra 2011 obveščen, da z njim pogodba o zaposlitvi ne bo podaljšana in mu bo 22. januarja 2012 prenehalo delovno razmerje. Sindikat je predlagal, da se ponovno preuči namera delodajalca o odpovedi delovnega razmerja, čeprav ni šlo za odpoved, temveč za odločitev delodajalca o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi.

Ne drži tudi trditev sindikata, da naj bi poveljnik bataljona pripadnika obvestil, da mu bo pogodba o zaposlitvi podaljšana. 10. novembra 2011  je bil namreč pri poveljniku bataljona s pripadnikom opravljen razgovor, na katerem ga je seznanil s svojo namero, da ne bo predlagal podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, ob tem pa je vojaku navedel razloge za svojo odločitev. V enoti, v kateri je pripadnik opravljal vojaške naloge, je bilo ugotovljeno, da je pripadnik novembra in decembra večkrat kršil svoje delovne obveznosti, saj ni prihajal na delo, svoje odsotnosti pa ni z ničemer opravičil. Kot izhaja iz številnih zapisnikov o uradnih razgovorih, je bil pripadnik o ugotovljenih kršitvah večkrat opozorjen, prav tako pa tudi na posledice, vendar ga to od kršitev ni odvrnilo in je z njimi nadaljeval. Naj poudarimo, da je temeljna obveznost vsakega pripadnika Slovenske vojske, da vestno opravlja svoje delo, da upošteva zahteve in navodila delodajalca ter ga obvešča o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih delovnih obveznosti. Navedene obveznosti je pripadnik večkrat opustil, razlog za nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi pa ni bil njegovo sindikalno delovanje, temveč nespoštovanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.