Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.04.2017

Ministrica za obrambo obiskala kandidate za vojake in vojake prostovoljce

V sredo, 5. aprila, je ministrica za obrambo Andreja Katič obiskala Veščinski center Slovenske vojske v Vipavi. Obiska sta se udeležila tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman in direktor Direktorata za obrambne zadeve Srečko Zajc. Ministrica se je seznanila z delovanjem in nalogami Veščinskega centra, ki deluje v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi ter na bližnjem vadišču in strelišču Mlake.

Ministrica si je s sodelavci najprej ogledala urjenje taktičnih postopkov na vadišču Mlake. V nadaljevanju so spremljali usposabljanje z osebno oborožitvijo ter si ogledali nastanitvene prostore in telovadnico, v kateri je potekala vodena vadba. Delovni obisk so končali na zaprtem pištolskem strelišču.

Ministrica se je ob koncu delovnega obiska pogovorila s kandidati za vojake. Vojake je povprašala o njihovih motivih za služenje oziroma zaposlitev. Strinjali so se, da je vojaški poklic drugačen, zanimiv in zelo dinamičen. Na vprašanje, kaj je najtežje, so v en glas odgovorili, da poln urnik in pomanjkanje časa zase. Vse drugo lahko postopoma dosežejo s pomočjo inštruktorjev. Kot je ob tem poudarila ministrica, smo področje prostovoljnega služenja vojaškega roka v zadnjem letu prevetrili ter koncept dopolnili in izboljšali. Tako smo predvideli še več vojašnic, kjer bo mladim, ki jih to zanima, omogočeno prostovoljno služenje vojaškega roka, povečali smo tudi plačilo, ki ga prejmejo posamezniki, ki uspešno končajo prostovoljno služenje vojaškega roka, zelo smo poenostavili postopke ter opustili tisto, kar se v tem konceptu skozi prakso ni obneslo. Še naprej bomo delali na tem, da čim več mladim omogočimo prostovoljno služenje vojaškega roka in kasneje tudi zaposlitev v vrstah Slovenske vojske.

Poslanstvo in naloge Veščinskega centra: center izvaja temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU) za kandidate za vojake, častnike, vojaške uslužbence, vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka in pripadnike prostovoljne pogodbene rezerve, uresničuje tudi nadaljevalno usposabljanje za vojaka strelca. Pripadniki centra podpirajo usposabljanje mladih v vojaških veščinah (vojaški tabor Ministrstva za obrambo ter mladi in MEPI). Temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU) se pod okriljem centra izvaja kot enovit program za prostovoljce na služenju vojaškega roka (PSVR) in vse kategorije kandidatov za zaposlitev (vojake, častnike in VU). Program je sestavljen iz treh faz. Udeleženci po uspešno končanem programu dobijo splošne vojaškoevidenčne dolžnosti (VED) vojak A11100.