Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.07.2009

Ministrica za obrambo in načelnik generalštaba sta si v Vipavi ogledala vojaško prakso študentk in študentov obramboslovja

V torek, 21. julija, sta si ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi ter na vadišču in strelišču Mlake pri Vipavi ogledala vojaško prakso študentk in študentov obramboslovja.

Vojaško prakso že četrto leto zapored organizira Center za usposabljanje Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Letos poteka od 13. do 31. julija, udeležuje pa se je 64 študentov – med katerimi je 20 deklet – od 1. do 3. letnika Fakultete za družbene vede, smer obramboslovje, in 10 štipendistov Ministrstva za obrambo.

Ministrica je poudarila, da je program vojaške prakse izredno pomemben, saj se mladi seznanijo z vojaško etiko in domoljubjem, generalmajor Šteiner pa je dodal, da se v centrih za usposabljanje začenja odličnost Slovenske vojske, saj postajajo njena vhodna točka.

Udeleženci vojaške prakse, ki prakso vsa štiri leta uspešno končajo, pridobijo potrdilo o opravljenem temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju, ki je pogoj za nadaljevanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Šoli za častnike, za kar se je odločilo 7 izmed 45 mladih, ki so pred štirimi leti vstopili v program vojaških praks.