Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.04.2019

Minister za obrambo podpisal odredbo o razrešitvi poveljnika poveljstva sil in imenovanju namestnika poveljnika sil v Poveljstvu sil

Na podlagi 45. člena Zakona o obrambi ter na predlog načelnice Generalštaba Slovenske vojske z dne, 5. 4. 2019, je minister za obrambo podpisal odredbo, da se z dne, 5. 4. 2019, s formacijske dolžnosti poveljnika sil v Poveljstvu sil Slovenske vojske razreši brigadir Mihec Škerbinc. Hkrati je minister podpisal odredbo, da se z dnem, 6. 4. 2019, na formacijsko dolžnost namestnika poveljnika sil v Poveljstvu sil Slovenske vojske imenuje brigadir Milan Žurman, ki bo do imenovanja novega poveljnika sil poveljeval silam Slovenske vojske.